polsko-anglicko překlad pro "wielu"

PL

"wielu" anglický překlad

volume_up
wielu {zájm.}
EN

PL wielu
volume_up
{zájmeno}

wielu (také: liczni)
volume_up
many {zájm.}
Jest tak w moim kraju, Francji, i jest tak również w wielu innych krajach.
This is true of my country, France, and it is true of many other countries too.
A on mu rzekł: Człowiek niektóry sprawił wieczerzę wielką i zaprosił wielu;
But he said unto him, A certain man made a great supper; and he bade many:
Sądzę, że tutaj, w gronie TED, jest wielu już podążających w tym kierunku.
And, I think, here in the TED group, we have many people who are already pursuing this.

Příklady použití pro "wielu" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishW doniesieniach mówi się o wielu ofiarach śmiertelnych, o rannych i zaginionych.
There have been reports of numerous cases of deaths, injuries and disappearances.
PolishOd wielu lat o tym rozmawiamy, ale jak dotąd nic nie zostało zrobione w praktyce.
We have spoken about this for years, but as yet nothing has been done in practice.
PolishW minionym stuleciu doszło do wielu straszliwych mordów.
(PL) Madam President, the last century saw huge numbers of terrible massacres.
PolishHydroksymocznik wykazuje wyraźne działanie genotoksyczne w wielu systemach badań.
Hydroxycarbamide is unequivocally genotoxic in a wide range of test systems.
PolishZnam wielu hodowców mających 58 lat, którzy chcieliby wkrótce przestać pracować.
I know a lot of farmers who are 58 years old and who would like to stop working soon.
PolishW ubiegłych latach doszło do wielu analogicznych incydentów.
Madam President, we have had a number of incidents like this over the years.
Polishwielu dawek w okresie 12 tygodni (dawkowanie raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie).
change on multiple dosing over 12 weeks (dosing every week or every two weeks).
PolishPodejmuje działania w wielu obszarach dotyczących życia codziennego obywateli Europy.
It takes action in numerous areas affecting the daily lives of European citizens.
PolishPani poseł Gräßle, pan poseł Garriga i wielu innych posłów zadało dodatkowe pytania.
Mrs Gräßle, Mr Garriga and numerous other Members have asked additional questions.
PolishDzięki pracy wykonanej przez pana posła nie będzie wśród nas zbyt wielu rozbieżności.
Thanks to his work, I think there is going to be very little disagreement here.
PolishMoim zdaniem, to ważne, że rezolucja ta jest wynikiem prac wielu grup Parlamentu.
I think it was very important for us to make this a cross-group resolution.
PolishAle dla wielu zadań, one właściwie albo nie pomagają lub, często, szkodzą.
But for a lot of tasks, they actually either don't work or, often, they do harm.
PolishProdukują 20 milionów ratujących życie moskitier dla Afrykańczyków w wielu krajach.
And they produce 20 million lifesaving bednets for Africans around the world.
PolishJednak złożoność problemu każe nam postrzegać dochód jako jedną z wielu zmiennych.
And yet the complexity of poverty really has to look at income as only one variable.
PolishNie było zbyt wielu książek o historii projektowania we wczesnych latach 70.
And there weren't a lot of books about the history of design in the early 70s.
PolishNie powinno jednak budzić zdziwienia, że Amnesty International ma także wielu wrogów.
But Amnesty International has also, not unexpectedly, created a lot of enemies.
PolishJednakże, wielu z państwa nie wie, że w Pradze jeżdżę na rowerze elektrycznym.
However, most of you do not know that in Prague I ride an electric bicycle.
PolishNiestety, nadal istnieją powody, by kontynuować tę walkę w wielu krajach UE.
Unfortunately, there are still reasons to continue with it in various EU countries.
PolishW Szwecji każdego roku badamy poziom zaufania obywateli do wielu instytucji.
In Sweden, we measure the Swedish people's trust in various institutions each year.
Polishwielu krajach strefy euro występuje nadmierna nierównowaga, która wymaga naprawy.
In several euro area countries, excessive imbalances exist and need to be corrected.