PL wędrować
volume_up
[wędruję|wędrowałbym] {nedokonavé sloveso}

wędrować (také: przemieszczać się)
wędrować (také: przechadzać się)
wędrować
wędrować
Przez resztę roku mogą swobodnie wędrować po gospodarstwie Eduarda i jeść, co chcą.
And the rest of the year they're free to roam around Eduardo's land and eat what they want.
Może się zatem zdarzyć, że zwierzęta, które swobodnie wędrują, uciekły lub są sprzedawane nie mają oznaczenia tożsamości i nie można ich dokładnie identyfikować.
Thus, it can happen that free-roaming, escaped or traded animals are not identity marked and it is not possible to identify them precisely.
Mniej więcej w tym samym czasie, w roku 1979, Rodezja - wtedy jeszcze pod tą nazwą - postanowiła, że słonie są własnością osoby, do której należy ziemia, po której wędrują.
Round about the same time - in 1979 - Rhodesia, as it was still called, made elephants the property of whoever's land they were roaming on.
wędrować
Muszą często wędrować w upalne dni do niektórych z najbardziej odległych, trudno dostępnych miejsc na świecie.
They've got to trek under sweltering suns to some of the most remote, difficult to reach places in the world.
Legenda mówi, że Aleksander wędrował przez pustynię.
And legend has it that Alexander trekked through this desert.
Reżyser umiejscawia swoje inscenizacje w wielkich, pustych pomieszczeniach, w których ludzie wędrują u stóp wysokich ścian z drewna, kamienia lub metalu.
Thalheimer always sets his productions in vast, empty spaces where people wander about in front of wooden, stone or metal walls.
Reżyser umiejscawia swoje inscenizacje w wielkich, pustych pomieszczeniach, w których ludzie wędrują u stóp wysokich ścian z drewna, kamienia lub metalu.
Thalheimer always sets his productions in vast, empty spaces where people wander about in front of wooden, stone or metal walls.
wędrować (také: powędrować)
Liczne podwyżki akcyzy, jakie wprowadziła Partia Pracy, doprowadziły do tego, że zyski, jakie powinni czerpać sprzedawcy w moim okręgu wyborczym, wędrują na drugą stronę kanału.
Labour's repeated hikes in the excise duty have served to drive income that ought to be coming to retailers in my constituency across the Channel.
Opowiadał jak kapitan Scott wędrował na biegun południowy. ~~~ O Sir Edmundzie Hillarym wspinającym się na Mt. ~~~ Everest.
He would tell me about Captain Scott walking all the way to the South Pole and Sir Edmund Hillary climbing up Mount Everest.

Příklady použití pro "wędrować" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishAle ten pogląd nie pasuje coraz bardziej, bo pomysły zaczynają wędrować w górę rurociągu, płynąć od klientów, którzy są często szybsi, niż producenci.
The ideas are coming back from the consumers, and they're often ahead of the producers.
Polish. ~~~ Za każdym razem, gdy zamykano szkołę -- była to szkoła z internatem, a ja miałem wówczas 7 lat -- trzeba było wędrować, póki się ich nie odnalazło.
Every time school closed -- it was a boarding school and I was seven -- you had to travel until you find them.
Polishwędrować z plecakiem