polsko-anglicko překlad pro "uzyskiwać"

PL

"uzyskiwać" anglický překlad

volume_up
uzyskiwać {nedoko. slov.}

PL uzyskiwać
volume_up
[uzyskuję|uzyskiwałbym] {nedokonavé sloveso}

1. generál

Pomagamy mieszkańcom uzyskiwać czystą wodę ze studni, budować szkoły, itd.
Working to help the villagers obtain fresh water from wells. Perhaps build some schoolrooms.
Chodzi o to, żeby te osoby mogły stosunkowo szybko uzyskiwać wizy.
This would be to enable such people to obtain visas relatively easily.
Potrzebujemy wymiany danych, tak byśmy mogli uzyskiwać wszystkie dostępne informacje, i musimy nimi odpowiednio zarządzać.
We need data exchange so that we can obtain all the available information, and we must manage it properly.

2. "od kogoś"

uzyskiwać (také: uzyskać)
volume_up
to elicit [elicited|elicited] {tranz. sl.} (information, promise/from sb)

Příklady použití pro "uzyskiwać" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishNie próbujemy jednostronnie uzyskiwać korzyści ze strategii dla Azji Środkowej.
We are not trying to profit unilaterally from a strategy for Central Asia.
PolishProjekty, które tych standardów nie spełniają, nie powinny uzyskiwać wsparcia.
Projects that do not meet these standards should be excluded from support.
PolishNie możesz już uzyskiwać dostępu do starszego, wycofanego menedżera kontaktów.
It’s no longer possible to access the older, deprecated contact manager.
PolishOprócz tego dostęp do dokumentów możesz uzyskiwać z dowolnego komputera.
You can also access your documents from any computer by signing into your Google Account.
PolishZobacz, jak możesz uzyskiwać dostęp do załączników w Google Mailu i udostępniać je.
See how you can access and share attachments with Google Mail.
PolishChcemy więcej przejrzystości i chcemy monitoringu, tak byśmy mogli uzyskiwać dzięki niemu wiedzę.
We want more transparency and we want this to be monitored so that we can learn from it.
PolishMożesz też uzyskiwać dostęp do plików przesłanych do Dokumentów Google, wyświetlać je i udostępniać.
You’ll also be able to access, view, and share files that you’ve uploaded to Google Docs.
PolishDzięki niej możesz uzyskiwać dostęp do swoich dokumentów oraz edytować je bez używania przeglądarki.
With the Google Docs app, you can access and edit your docs without having to use your browser.
PolishDostęp do Google Maila możesz uzyskiwać na komputerach PC i Mac oraz komputerach z Linuksem.
To access Google Mail on mobile browsers, make sure your mobile browser1 meets these minimum requirements.
PolishUżytkownicy z prawami do wyświetlania mogą wyłącznie uzyskiwać dostęp do dokumentów znajdujących się już w kolekcji.
Users with view rights can only access the documents already included in the collection.
PolishJednak na telefonie iPhone i na iPadzie możesz uzyskiwać dostęp do swoich dokumentów w przeglądarce urządzenia przenośnego.
However, you can access your Docs on iPhone and iPad on your mobile browser.
PolishJako naukowcy często chwytamy się różnych środków aby uzyskiwać określone cele.
So, as researchers, something that we often do is use immense resources to achieve certain capabilities, or achieve certain goals.
PolishPaństwa członkowskie nie będą już mogły uzyskiwać przewagi konkurencyjnej kosztem środowiska naturalnego.
Member States will then no longer be able to gain a competitive advantage at the expense of the environment.
PolishJeśli osoby nią objęte będą mogły uzyskiwać status rezydenta długoterminowego, jeszcze bardziej zwiększy się napływ imigrantów.
If its beneficiaries can become long-term residents, it will further encourage immigration.
PolishTo nie jest jak faksowanie, trzeba uzyskiwać piękny rezultat przy każdym kolejnym dziele z wszystkich tych bibliotek.
This is not a fax, this is -- the idea is to do a beautiful job as you're going through these libraries.
PolishOprócz tego dostęp do nich (a także do innych dokumentów i plików) możesz uzyskiwać z dowolnego komputera.
You can also access your spreadsheets (and all of your other docs and files) from any computer by signing into your Google Account.
PolishTakich korzyści nie można jednak uzyskiwać ze szkodą dla innej osoby, i w żadnej mierze nie może być ona wynikiem szantażu.
However, this benefit cannot be gained to another person's detriment, and cannot, in any way, be the result of blackmail.
PolishDzięki nim upoważniony personel może uzyskiwać zdalny dostęp do obrazów przekazywanych na żywo za pomocą sieci, umożliwiając:
They offer the possibility for any authorized person to remotely access live images over the network, making it possible to:
PolishTo pozwoliłoby nam uzyskiwać znacznie bardziej klarowny obraz naszych perspektyw politycznych, w dodatku do rocznych programów prac Komisji.
This would allow us to get a much clearer idea of our policy perspectives on top of the Commission's annual work programmes.
Polishuzyskiwać dobre wyniki na egzaminach