polsko-anglicko překlad pro "trafić"

PL

"trafić" anglický překlad

volume_up
trafić {doko. slov.}

PL trafić
volume_up
{sloveso}

A trafiłem z lewej, trochę za mocno, aż roztrzaskałem mu szczękę.
But I hit him with the left, and I hit him so hard that his jaw kind of shattered.
Szczerze sądzę, że odpowiedź prezydencji trafia w samo sedno problemu.
I honestly believe that the Presidency's answer hit the nail on the head.
Moim zdaniem pan Daul na początku debaty trafił w samo sedno.
In my opinion, Mr Daul hit the nail on the head at the beginning of this debate.
Jednak Guliwerowi zdawało się, że trafił do krainy olbrzymów.
However, Gulliver believed that he had arrived in the land of giants.
Są dane czuciowe: informacje wzrokowe, słuchowe co może pozwolić na trafienie w czerwone pole.
There's sensory evidence -- you can use visual information auditory information, and that might tell you it's going to land in that red spot.
Znowu całe bogactwo trafia do wasichu.
Once again, the fat of the land goes to wasichu.
to strike the right chord
to strike pay dirt
to strike home

Příklady použití pro "trafić" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishObecnie będzie mógł trafić do jednego z 56 tysięcy obywateli Europy, którzy oczekują na przeszczep.
Now, the organ can be given to one of the 56 000 EU citizens awaiting transplants.
PolishKupując taką kartkę, można albo trafić na prawdziwe dzieło sztuki, albo nie.
And you buy one, and maybe you get a real piece, and maybe not.
PolishPrzedłożono rezolucje, które jutro mają trafić pod głosowanie.
Resolutions have been submitted that are due to be put to the vote tomorrow.
PolishKasa publiczna będzie decydować o tym, gdzie mają trafić fundusze.
The public purse will determine politically where the funding will go.
PolishPomysł ten przestawiła - chyba w 2007 roku - kanclerz Merkel i teraz nigdzie nie mogę trafić na jego ślad.
It was Chancellor Merkel's - from 2007, I think - and I can find no trace of it.
PolishTrudno trafić na odpowiednie okoliczności i skomunikować się.
It's hard to get the context and actually get the communication to work.
PolishWsparcie ze strony Parlamentu będzie bardzo ważne, jeśli systemy te mają trafić do indywidualnego użytkownika.
Parliament's support is crucial if these systems are to filter down to road users.
PolishMożna tam trafić do więzienia za kandydowanie w wyborach albo publiczne wyrażanie swoich poglądów.
In Belarus, you can go to prison for standing for election or expressing your opinion publicly.
PolishOszczędności te muszą oczywiście trafić do nowych regionów pośrednich, ale również do innych regionów.
These savings must benefit the new intermediary regions of course, but also the other regions.
PolishZgadzam się jednak, że ta oczywista sprawa powinna trafić do Międzynarodowego Trybunału Karnego.
It is, however, true that this obvious case must be submitted to the International Court of Justice.
Polish. ~~~ Ze swoim dyplomem nie mógł lepiej trafić.
In every country, every program, you need a symbol, and this is probably the best thing he's ever done with his MBA.
PolishJeżeli znaleźliby papiery z nieodpowiednimi przemyśleniami, tak mogliby trafić na ich twórcę.
If they found a paper which had the wrong kind of thought, they could track down who created that thought.
PolishCzęść tych środków ma trafić na duże projekty energetyczne, w tym 330 milionów euro do mojego kraju - Polski.
Part of this money will go to large energy projects, including EUR 330 million to my country, Poland.
PolishW tym czasie w Indonezji, jeśli policja znalazła przy Tobie igłę, mogłeś trafić do więzenia.
So, in Indonesia at this time, if you were carrying a needle and the cops rounded you up, they could put you into jail.
PolishW tym celu trzeba było trafić pięć lub sześć numerów.
Instead, they had 110, and they were completely shocked.
PolishJeśli chce się to osiągnąć, bardzo szybko można trafić na dwie duże przeszkody.
Now if this is what you want to do, you pretty quickly realize you're going to run into two pretty big hurdles, two big obstacles.
PolishKiedy ogłoszono, że laptopy mają trafić do wszystkich dzieci w Urugwaju i poszło pierwsze 100 tysięcy.
When it was announced that they were going to do every child in Uruguay, the first 100,000, boom, went to OLPC.
PolishW kwestii bomb i korniszonów nie sztuką jest trafić, ale sztuką jest znaleźć.
The problem with bombs and pickle barrels is not getting the bomb inside the pickle barrel, it's knowing how to find the pickle barrel.
PolishW Pentagonie usłyszymy, że teraz naprawdę można trafić w beczkę z korniszonami z wysokości 6 km.
If you go to the Pentagon, they will say, "You know what, now we really can put a bomb inside a pickle barrel at 20,000 ft."
PolishTo szokujące, że sprawa musi trafić do Strasburga.
It is shocking that this has to go to Strasbourg.