polsko-anglicko překlad pro "rozbić"

PL

"rozbić" anglický překlad

volume_up
rozbić {doko. slov.}

PL rozbić
volume_up
{sloveso}

1. generál

rozbić (také: rozbijać, gromić, miażdżyć, tłuc)
To jest zwykłe nagranie ustonoga próbującego rozbić tensometr.
And so this is just a regular video of the animal just smashing the heck out of this load cell.
And I can split the others.
rozbić (také: rozbijać)
volume_up
to raid {sl.} [obr.] (piggybank)

2. "obóz"

rozbić (také: rozbijać)
volume_up
to pitch {tranz. sl.} (camp)
Ale do niej przyciągną pasterze i trzody ich; rozbiją przeciwko niej namioty w około, spasie każdy miejsce swoje, i rzeką:
Shepherds with their flocks shall come unto her; they shall pitch their tents against her round about; they shall feed every one in his place.
A gdy sobie pobudował Dawid domy w mieście swojem, i nagotował miejsce skrzyni Bożej, i rozbił jej namiot,
And [David] made him houses in the city of David; and he prepared a place for the ark of God, and pitched for it a tent.
Nie będą się w nim osadzać na wieki, ani mieszkać od narodu aż do narodu; ani tam rozbije namiotu Arabczyk, ani tam pasterze z stadami odpoczywać będą.
It shall never be inhabited, neither shall it be dwelt in from generation to generation: neither shall the Arabian pitch tent there; neither shall shepherds make their flocks to lie down there.

Příklady použití pro "rozbić" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishPo to, żeby rozbić funkcje odpowiedniego ministerstwa monopolisty na trzy.
And so what I'd suggest is what I call Independent Service Authorities.
PolishTo jest zwykłe nagranie ustonoga próbującego rozbić tensometr.
And so this is just a regular video of the animal just smashing the heck out of this load cell.
PolishMoże całą ziemię rozbić w proch w jednej chwili... i cały wszechświat przestanie nagle istnieć.
Yea, he can lay the earth to pieces in one moment... or shatter the whole universe with one stroke of his fiery sword.
PolishAle Pan wzruszył wiatr wielki na morzu, i powstał wicher wielki na morzu; i zdało się, jakoby się okręt rozbić miał.
But Jehovah sent out a great wind upon the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the ship was like to be broken.
PolishTym, czego teraz potrzebujemy, jest wysłanie sygnału do międzynarodowych rynków: możecie sobie spekulować, jak chcecie, ale nie uda wam się rozbić strefy euro.
What we need now is to send a signal to the international markets: you can speculate all you like, but you will not drive the euro area apart.
PolishNaprawdę wierzę, że może to rozbić przestarzałe modele biznesowe i pomóc nam przeskoczyć nad rozrzutnością i nauczyć nas, kiedy jest już naprawdę dość.
Because I really believe it can disrupt outdated modes of business, help us leapfrog over wasteful forms of hyper-consumption and teach us when enough really is enough.