polsko-anglicko překlad pro "przywódca"

PL

"przywódca" anglický překlad

PL przywódca
volume_up
{mužský rod }

przywódca (také: szef, zwierzchnik, przewodnik, lider)
volume_up
leader {podstatné jméno}
Weźmy konkretnego lidera, Raula Castro, który jest przywódcą Kuby.
Let's take a particular leader, Raul Castro, who is the leader of Cuba.
Zrobił to Jiří Paroubek, przywódca czeskiej socjalistycznej partii demokratycznej.
It was Jiří Paroubek, leader of the Czech social democrats.
Był Pan niezwykle skutecznym przywódcą konserwatywnym w Katalonii.
You were a brilliantly successful Conservative leader in Catalonia.
przywódca
volume_up
fugleman {podstatné jméno}
przywódca (také: lider)
volume_up
jefe {podstatné jméno} [am. angl.] [hovor.]

Příklady použití pro "przywódca" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishRząd Irlandii powinien uczyć się od swoich obywateli; powinien nauczyć się, jak być przywódcą.
The Irish Government should learn a lesson from its people; it should learn to lead.
PolishNie wiedziałem zbyt wiele o byciu przywódcą dopóki nie wziąłem udziału w tych ekspedycjach.
I didn't really learn about leadership until I did these expeditions.
PolishZ tego, co pamiętam, pojawił się tam tylko jeden przywódca państwa arabskiego, premier Abu Mazen.
As far as I remember, there was just one Arab head of state, Prime Minister Abu Mazen.
PolishDzięki temu Europa będzie silnym przywódcą dla reszty świata.
And with this, Europe will lead the way strongly for the rest of the world.
PolishWybory wygrała Pakistańska Partia Ludowa, której była przywódcą.
The Pakistan People's Party, which she headed, won these elections.
PolishNajważniejsza nauka jest taka, że przywódca jest gloryfikowany.
Okay, but we might have missed the real lesson here.
PolishWspólnie Stany Zjednoczone i UE mogą utrzymać silną pozycję, a w przyszłości mogą zostać silnym przywódcą.
Collectively the US and the EU can maintain a strong position, but can also give great leadership for the future.
PolishKiedyś przywódca Lesotho powiedział "Tutaj, w Lesotho, mamy dwa problemy - szczury i rząd".
There is one particular quote -- a Lesotho chief once said that "Here in Lesotho, we've got two problems: rats and the government."
PolishBędzie on także przywódcą politycznym misji EULEX.
He will also give political guidance to EULEX.
PolishDla przykładu, w tradycji Ashanti przywódca nie może podjąć żadnej decyzji bez jednomyślności z radą starszych.
In Ashanti tradition, for example, the chief cannot make any decision without the concurrence of the council of elders.
Polishże przywódca jest gloryfikowany.
The biggest lesson, if you noticed -- did you catch it?
PolishNie będziesz dłużej przywódcą tej koalicji.
You're not leading this coalition anymore.
PolishPrzywódca traktuje go jak równego sobie.
But what he's doing is so easy to follow.
PolishPrzywódca plemienia może sprawić, że tak będzie.
PolishWalcząc z przywódcą obcych,
PolishBez akceptacji rady, przywódca nie może zatwierdzić żadnego prawa, a jeśli przywódca nie rządzi zgodnie z wolą ludzi - zostanie zdjęty z urzędu.
Without the council the chief can't pass any law, and if the chief doesn't govern according to the will of the people he will be removed.
PolishWśród nich znaleźli się minister obrony Abdul-Qadir al-Obaidi oraz przywódca Sunnickiego Frontu Dialogu Narodowego w Iraku - Saleh al-Mutlaq.
Among those affected are defence minister Abdul-Qadir al-Obaidi and Saleh al-Mutlaq, the head of the Sunni-led Iraqi Front for National Dialogue.
PolishPowołując własny rząd jedności narodowej, przywódca puczu Roberto Micheletti utwierdził się w swych niezgodnych z prawem i autorytarnych działaniach.
By forming his own government of national unity, the putschist Roberto Micheletti has persisted in his illegal and authoritarian activities.
PolishPonieważ ten spór dotyka również aspektu polityki na wysokim szczeblu, uważam, że z tego właśnie poziomu należy rozpocząć dialog z nowym przywódcą Brazylii.
As the controversy has a high-level political aspect, I believe that dialogue should be initiated at this level with the new Brazilian head of state.
PolishKaddafi to zbrodniarz, od ponad 20 lat pozostający przywódcą państwa, które nadal ma kluczowe i strategiczne znaczenie z punktu widzenia interesów połowy świata.
Mr Gaddafi is a criminal who, for more than 20 years, has led a State that is still of strategic and crucial importance for the interests of half the world.