polsko-anglicko překlad pro "przeglądać"

PL

"przeglądać" anglický překlad

volume_up
przeglądać {nedoko. slov.}

PL przeglądać
volume_up
[przeglądam|przeglądałbym] {nedokonavé sloveso}

1. generál

przeglądać
przeglądać (také: obejrzeć, oglądać, zwiedzać, zwiedzić)
Zatem bardzo uważnie przeglądam kto się loguje na moim serwerze.
So one of the things that I do is I actually look through my server logs very carefully.
Przeglądając dokumentację, natknąłem się na rozporządzenie, o którego zmianie dziś mówimy.
I had a look through the documentation and came across the very regulation that we want to amend today.
Każdy neuron kolorujemy inną barwą i przeglądamy wszystkie obrazy, znajdujemy synapsy i zapisujemy kolory, które łączą.
We color every neuron in, in a different color, and then we look through all of the images, find the synapses and note the colors of the two neurons involved in each synapse.
przeglądać (také: sprawdzać, przeszukiwać, analizować, badać)
Mamy nadzieję, że te opcje pozwolą wydajnie przeglądać i dostosowywać wyniki wyszukiwania.
We hope these options help you explore and interact with your search results in useful ways.
Jednak zamiast tylko pokazywać suche fakty za pomocą palca możemy przeglądać stan po stanie, i zobaczyć dokładnie jak duży jest tam potencjał wiatrowy.
But instead of just showing us the information, we can take our finger and explore, and see, state by state, exactly how much wind potential there is.

2. IT

przeglądać
gdzie możecie przeglądać wszystkie indywidualne kontrybucje.
where you can browse through and see all the individual contributions.
Kiedy chcesz ukradkiem przeglądać internet, Google Chrome oferuje tryb przeglądania incognito.
For times when you want to browse in stealth mode, Google Chrome offers the incognito browsing mode.
Czyli mogę przeglądać to wszystko.
So I can browse this stuff.

3. hovorově

przeglądać (také: grzebać, szperać)

Příklady použití pro "przeglądać" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishNie zamierzam ich teraz przeglądać, ale mogę zaakceptować poprawki 6, 7, 8, 9, 3 i 5.
I am not going to go through them now but I can accept Amendments 6, 7, 8, 9, 3 and 5.
PolishNa przykład tutaj: w tej książce o muchach, którą mogliście przeglądać na Amazonie.
You can find it here: this book about flies that you may have been looking at on Amazon.
PolishZapisałam to więc na górze teczki i zaczęłam przeglądać dane.
So I wrote at the top of the manila folder, and I started looking at the data.
PolishPrawdopodobnie za kilka lat będziesz się przeglądać w lustrze, a ono będzie cię diagnozować.
Probably in a few years, you'll check into your mirror and it's going to be diagnosing you.
PolishWystarczy przeglądać prasę codzienną.
The scale of this phenomenon is huge, as can be seen just by looking through the daily papers.
PolishPobierz Google Toolbar jeszcze dziś, aby wypróbować te narzędzia i wygodniej przeglądać witryny internetowe.
Download Google Toolbar today to try these tools and enhance your web browsing experience.
PolishTutaj możesz łatwo przeglądać wszystkie przesłane zdjęcia.
From here you can easily view all the photos you’ve uploaded.
PolishDowolna osoba współpracująca nad prezentacją z dostępem w trybie wyświetlania będzie mogła przeglądać te notatki.
Any presentation collaborator with view access to the presentation will be able to view these notes.
PolishAby przeglądać materiały opisowe w trybie online, należy kliknąć na jeden z 4 zestawów FAKTÓW po lewej stronie.
Click on one of the 4 FACTS topics on the left-hand side.
PolishListy te należy oczywiście regularnie przeglądać i uaktualniać zależnie od sytuacji w danym kraju.
These lists must, of course, be reviewed regularly and amended depending on the situation in the respective countries.
PolishMogę przeglądać, powiększyć, obracać bez żadnego wysiłku.
I can pan, zoom and rotate it effortlessly.
PolishDzięki temu będziesz otrzymywać informacje o tym, że ktoś chce się z Tobą skomunikować, nawet jeśli nie będziesz przeglądać Google Maila.
For now, these notifications are available only if you use Google Chrome as your browser.
PolishDokumenty, dla których ustawiono opcję Każda osoba mająca link, mogą przeglądać wszyscy, którzy znają dokładny URL dokumentu.
Docs that are set to Anyone with the link can be viewed by anyone who knows the exact URL of the doc.
PolishPliki, które można przeglądać offline, będą widoczne w sekcji aplikacji z jednym z następujących oznaczeń:.
When your device is disconnected, you can still take some actions on your offline docs and files such as starring or renaming items.
PolishJeśli korzystasz z Google+, na pasku narzędzi Google Toolbar możesz przeglądać powiadomienia z tej usługi – z dowolnego miejsca w sieci.
If you use Google+, Google Toolbar allows you to view your Google+ notifications from anywhere on the web.
PolishJeden Świat przestawia wirujący glob, zaś Wiele Głosów dzieli dane na paski kliszy filmowej i pozwala przeglądać je pojedynczo.
There's One World, which presents the spinning globe, and Many Voices, which splits the data out into film strips and lets you sift through them one by one.
PolishMożna przeglądać te zdjęcia w kółko, bo jest coś fascynującego w oglądaniu procesów, których postępu normalnie nie widzimy.
And you can look at these pictures over and over again because there's such a strange, bizarre fascination in seeing these things you don't normally get to see come alive.
PolishNie wszystkie nasze postulaty zostały uwzględnione, lecz uzyskaliśmy gwarancję, że Stany Zjednoczone nie będą mogły po prostu przeglądać naszych danych.
We have not had all our wishes granted, but what we have achieved is a guarantee that the US will not be able to nose into our data just like that.
PolishSą tu strony dotyczące szkolenia zawodowego, strony, na których możesz przeglądać oferty pracy i zamieścić swoje CV i strony , na których znajdziesz porady jak napisać CV.
There are sites for vocational training, sites where you can search online for a job and post your CV and sites with advice on how to create a successful CV!
PolishW aplikacjach gdzie przepustowość jest ograniczona, operator może przeglądać wideo na żywo w niskiej rozdzielczości, podczas nagrywania obrazów w jakości HDTV lokalnie w kamerze.
In applications where bandwidth is limited, the operator can view live video in in low resolution, while recording HDTV quality images locally on the camera.