polsko-anglicko překlad pro "przełamywać"

PL

"przełamywać" anglický překlad

volume_up
przełamywać {nedoko. slov.}

PL przełamywać
volume_up
{nedokonavé sloveso}

przełamywać (také: przełamać)
volume_up
to breach {sl.} (defence)

Synonyma (polsky) pro "przełamywać":

przełamywać

Příklady použití pro "przełamywać" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishTabletek Kaletra nie należy połykać w całości, żuć, przełamywać ani miażdżyć.
Kaletra tablets should be swallowed whole and not chewed, broken or crushed.
PolishTabletki Ranexa należy połykać w całości: nie należy ich przełamywać, miażdżyć ani żuć.
Ranexa tablets should be swallowed whole and should not be broken, crushed or chewed.
PolishTabletek leku Circadin nie należy rozkruszać ani przełamywać na pół.
Circadin tablets should not be crushed or cut in half.
PolishPomaga to przełamywać bariery kulturowe.
This helps break down cultural barriers.
PolishNa przykład wspólne zainteresowania często ułatwiają nawiązanie kontaktu – temat pierwszej rozmowy już jest i nie trzeba przełamywać żadnych „lodów”.
Common hobbies, for example, are a great to way to “break the ice” and get a conversation going.
PolishUrzeczywistniając wspólny rynek, nie powinniśmy przełamywać pozytywnych barier między państwami członkowskimi Unii.
When it comes to implementing the common market, we should not make do with removing the positive barriers between the Member States of the Union.
PolishPrzenosząc te wartości na szczebel międzynarodowy, można zrozumieć, dlaczego sport potrafi przełamywać granice geograficzne i sprzyjać kontaktom społecznym i pokojowi.
By extrapolating these values to an international level one can understand why sport is able to break down geographical barriers and promote social intercourse and peace.
PolishZstąpi ten, który przełamywać będzie przed nimi; przełamie, a przejdą bramą, i wnijdą przez nią; nawet i król ich pójdzie przed nimi, a Pan na czele ich.
The breaker is gone up before them: they have broken forth and passed on to the gate, and are gone out thereat; and their king is passed on before them, and Jehovah at the head of them.