polsko-anglicko překlad pro "powierzchniowy"

PL

"powierzchniowy" anglický překlad

volume_up
powierzchniowy {příd. jm. m.}

PL powierzchniowy
volume_up
{přídavné jméno rod mužský}

1. generál

powierzchniowy (také: przypowierzchniowy)
volume_up
surface {příd. jm.} (attr.)
mikrogramów Antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B **...............
micrograms Hepatitis B surface antigen **................................................
Antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B, rekombinowany (HBsAg) *....
Hepatitis B virus surface antigen, recombinant (HBsAg) *....................
le Rekombinowany antygen powierzchniowy wirusa hepatitis B ** (białko S) ***
Hepatitis B virus surface antigen recombinant** (S protein)***
powierzchniowy (také: płytki, powierzchowny)
volume_up
superficial {příd. jm.}
Pacjenci z atopowym zapaleniem skóry wykazują skłonność do powierzchniowych zakażeń skóry.
Patients with atopic dermatitis are predisposed to superficial skin infections.
Krótkotrwałe leczenie następujących powierzchniowych zakażeń skórnych:
Short term treatment of the following superficial skin infections:
Zakrzepowe zapalenie ył powierzchniowych wyst powało z cz sto ci 1 % w grupie otrzymuj cej raloksyfen i 0, 6 % w grupie placebo.
Superficial vein thrombophlebitis occurred in a frequency of 1 % in the raloxifene group and 0.6 % in the placebo group.

2. medicína

powierzchniowy
volume_up
exteroceptive {příd. jm.}

Příklady použití pro "powierzchniowy" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishAntygen powierzchniowy wirusa Hepatitis B (rDNA) 2, 3 Polisacharyd Haemophilus influenzae typ b go
(polyribosylribitol phosphate) 2 conjugated to tetanus toxoid as a carrier 1
PolishAntygen powierzchniowy wirusa Hepatitis B (rDNA) 2, 3
au Haemophilus influenzae type b polysaccharide (polyribosylribitol phosphate) 2
PolishPowstały w komórkach drożdży antygen powierzchniowy HBsAg poddawany jest oczyszczeniu metodami fizyko- chemicznymi.
This HBsAg expressed in yeast cells is purified by several physico-chemical steps.
PolishAntygen powierzchniowy wirusa Hepatitis B (rDNA) 2, 3 z
Haemophilus influenzae type b polysaccharide