polsko-anglicko překlad pro "PLN"

PL

"PLN" anglický překlad

volume_up
PLN [zkratka]
EN
PL

PLN [zkratka]

volume_up
1. finance: "złoty"

Příklady použití pro "PLN" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

Polish. ~~~ W tym przypadku CPA wynosi 40 PLN.
In addition, 20% of those visitors also make a purchase, for which your CPA is $10.
PolishCo było charakterystyczną bronią CIA w wojnie w płn-zach.
What is the signature weapon of the CIA's war in Northwest Pakistan?
PolishReklama w branżowym spisie firm może kosztować 3000 PLN rocznie i zapewnić firmie 100 potencjalnych klientów.
A Yellow Pages ad for your business may cost US$1000 per year and result in 100 leads.
PolishDziesięciu z nich zostaje rzeczywistymi klientami, a każdy klient zapewnia średni przychód w wysokości 360 PLN.
Ten of those leads become customers, and each customer provides an average revenue of US$120.
PolishOstrożne szacunki mówią o 35 mln. wg danych z Europy i Ameryki Płn.
PolishOd 1 maja 2011 większość dostawców certyfikatów protokołu SSL oferuje roczne certyfikaty w cenie poniżej 100 USD (300 PLN).
As of May 1, 2011, most SSL certificate providers offer 1-year certificates for less than $100 USD.
PolishTwój konkurent ma z kolei maksymalną stawkę CPC wynoszącą 9 PLN, ale jakość jego reklam kształtuje się poniżej średniego poziomu.
Meanwhile, your competitor has a maximum CPC bid of $3 but the quality of his ads are below average.
PolishJednakże w żadnym przypadku pomoc wypłacona w okresie od 1997 do 2003 roku i nie przekroczy kwoty 3 387 070 000 PLN.
But, in any case, the aid paid out in the period of 1997-2003 in its total amount shall not exceed PLN 3 387 070 000.
PolishZałóżmy, że maksymalna stawka CPC wynosi 6 PLN.
PolishZałóżmy na przykład, że 10 użytkowników zarejestrowało się na liście adresowej, a Twój CPA dla tej konwersji wynosi 8 PLN.
For example, suppose 10% of your online visitors sign up for a mailing list, and your CPA for this conversion is $2.
PolishKoszt CPA dla tej reklamy wynosi więc 300 PLN.
PolishPosługując się ponownie przykładem reklamy w branżowym spisie firm, załóżmy, że reklama ta kosztuje 3000 PLN rocznie i przynosi firmie 10 transakcji sprzedaży.
Using the Yellow Pages example again, your ad may cost US$1000, resulting in 10 sales.
PolishPrzedsiębiorcy będący osobami fizycznymi mogą rozliczać się w oparciu o stawkę 18 lub 32%, przy progu 85 528 PLN, lub stawkę 19%.
Entrepreneurs who are natural persons can pay the tax rate of 18% or 32% for a threshold of PLN 85 528, or pay a rate of 19%.
PolishJeżeli więc mówimy o drogiej energii, to koszt kilowatogodziny przy zasilaniu z baterii wynosi około 1000-1500 PLN.
So when you talk about expensive power, the cost per kilowatt-hour to supply battery power to something is on the order of two to three hundred pounds.
PolishJeśli jednak ustalisz maksymalną stawkę CPC za reklamy w wysokości 3 PLN, to maksymalnie zapłacisz właśnie tyle po kliknięciu reklamy przez klienta.
But if you've set a maximum CPC bid of $1 for your ads, then the most you'll pay when a customer clicks your ad is $1.
PolishW moim obwodzie w Irlandii Płn. mieliśmy szczególny problem z duplikacją pól uprawnych, powstałą z powodu naszego specyficznego systemu conacre.
In my constituency of Northern Ireland, we have had a particular problem with duplicate fields, arising from our conacre system.
Polishpowyżej 85.528 PLN
PolishJeśli na przykład wydajesz 30 PLN na kliknięcia przynoszące sprzedaż, a każda sprzedaż przynosi dochód w wysokości 45 PLN, zarabiasz (15 PLN) i zyskujesz dobry zwrot z inwestycji w AdWords.
For example, if you spend $10 on clicks to get a sale, and receive $15 for that sale, you've made money ($5) and received a good return on your AdWords investment.