polsko-anglicko překlad pro "pół"

PL

"pół" anglický překlad

EN
PL

pół {střední rod}

volume_up
pół (také: połowa, połówka)
volume_up
half {podstatné jméno}
Pół pokoju zajmowało moje biuro, a pół jego sypialnię.
My office was on one half of the bedroom, and his bedroom was on the other half.
Następnie przez dwa i pół roku był posłem do Parlamentu Europejskiego.
Later, for two and a half years, he was a Member of the European Parliament.
A właściwie tylko dziewięć i pół, ponieważ do Unii przystąpiła tylko część Cypru.
It was actually only nine and a half as only part of Cyprus joined.

Příklady použití pro "pół" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishWyraźnie widać to teraz na przykładzie nanomateriałów i pól elektromagnetycznych.
This is also apparent now with regard to nanomaterials and electromagnetic fields.
PolishNie można tu w żadnym wypadku stosować arytmetycznego podziału typu: pół na pół.
It is simply impossible to apply an arithmetical division into equal halves.
PolishŻyje tam 2.1 miliona ludzi, na obszarze dwa i pół raza większym niż Polska.
Namibia has got 2.1 million people, but it is only twice the size of California.
PolishNie powinniśmy być zmuszani do liczenia krów, pól i innych tego typu rzeczy.
We should not have to count cows and set-aside fields and all that kind of thing.
PolishObawy dotyczące wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie (krótka prezentacja)
Health concerns associated with electromagnetic fields (short presentation)
PolishPo około pół roku nerwy wrosły się na dobre i zaobserwowaliśmy silne skurcze.
And after six months, the nerves grew in well, and you could see strong contractions.
PolishPaństwa członkowskie, które zatrzymały się w pół drogi, muszą się pospieszyć.
The Member States that have stopped short of this just have to make haste.
PolishOstanie pół roku w polityce zagranicznej niestety tego nie zastopowało.
The last six months of foreign policy have, unfortunately, not put a stop to this.
PolishObecnie w Kirkuku toczy się dyskusja na temat własności pól naftowych itp.
Because there is a discussion in progress on Kirkuk, on who owns the oil fields, etc.
PolishTabletki 10 mg posiadają specjalny rowek umożliwiający łatwe przełamanie ich na pół.
The 10 mg tablets have a special score line that enables them to be easily broken in two.
PolishZaawansowany: ten typ filtru umożliwia stworzenie pola z jednego lub dwóch innych pól.
Advanced: This type of filter allows you to build a field from one or two other fields.
PolishOznacza to, że nie znajduje się w stanie uśpienia - żyje i rozwija się już od pół miliona lat.
And what they found, by doing research into the permafrost, was this bacteria.
PolishMieliśmy 6 miesięcy, żeby zrobić co do nas należało, a my te pół roku zmarnowaliśmy.
We had six months to feel the lob, to get the job done, and we dicked around for six months.
PolishLeczenie cukrzycy typu 2 preparatem Avandamet stosuje si w poł czeniu z diet i aktywno ci fizyczn.
Treatment of type 2 diabetes with Avandamet is in addition to diet and exercise.
PolishWielu z nich pracuje na pół etatu i takie zawiadomienie pozwala im zaplanować tę kontrolę.
Many are part-time and giving them advance notice allows them to plan for an inspection.
PolishDzielenie tabletek na pół umożliwia w większości przypadków uzyskanie wymaganego dawkowania.
The breaking of the tablets in halves allows most of the required posology adjustments.
PolishOto pytania które powinny nas martwić przez następne pół wieku.
And these are the questions that we have to worry about for the next 50 years.
PolishWszystkie tabletki można podzielić na pół (z wyjątkiem tabletek 0, 088 / 0, 125 mg).
All tablets can be divided into equal halves (with the exception of the 0.088/ 0.125 mg tablet).
PolishJedno z największych naturalnych pól znajduje się w Transylwanii.
One of the largest natural fields in the world is located in Transylvania.
PolishJeżeli rozpoczniemy tę debatę i zatrzymamy się w pół drogi, stracimy kolejne cztery lata.
If we launch this debate but stop halfway through, we will lose out for the next four years.