polsko-anglicko překlad pro "obierać"

PL

"obierać" anglický překlad

volume_up
obierać {nedoko. slov.}

PL obierać
volume_up
[obieram|obierałbym] {nedokonavé sloveso}

1. generál

obierać (také: obrać)
volume_up
to espouse [espoused|espoused] {sl.} [form.] (way of life, profession)
obierać (také: obrać)
volume_up
to pare [pared|pared] {tranz. sl.} (fruit)
obierać (také: obrać, łuskać)
volume_up
to pod [podded|podded] {sl.} (beans, peas)
obierać (také: obrać, obłupać)
Musicie obierać i jeść jedną warstwę dziennie.
And you have to peel and eat one layer a day.

Synonyma (polsky) pro "obierać":

obierać
Polish

Příklady použití pro "obierać" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishTe kupaże z krajów trzecich zaczynają obierać za cel rynek Unii Europejskiej.
The European Union market is starting to be targeted by these third-country blends.
PolishZdecydowanie nie powinniśmy obierać tej drogi.
We should definitely not take this path.
Polishz dwojga złego mniejsze obierać trzeba
PolishOwszem, pierwej niż będzie umiało to dziecię odrzucać złe i obierać dobre, ziemia, którą się ty brzydzisz, opuszczona będzie od dwóch królów swoich.
For before the child shall know to refuse the evil, and choose the good, the land whose two kings thou abhorrest shall be forsaken.
PolishMusimy obierać kierunek zapewniający oszczędności, głównie w sprzyjających czasach, aby zyskać środki obrony w czasach trudniejszych.
We need to adopt policies that save money, principally when times are good, so that we might have means of defending ourselves when times are harder.
PolishNie następowało to wskutek rozgrywania jednych interesów przeciw innych, lecz dzięki łączeniu interesów, co pozwalało nam obierać nowe drogi.
Not because different interests have been played off against one another, but because we have combined our interests, which has allowed us to take new paths.
PolishOgólne podejście jest takie, że to Rada będzie obierać kierunki polityczne.
This is one area where there has been much discussion among the Member States, but the overall approach is that policy orientations will be taken by the Council.