PL obalać
volume_up
[obalam|obalałbym] {nedokonavé sloveso}

1. generál

obalać (také: obalić)
volume_up
to confound {sl.} (argument)
obalać (také: zbić, obalić, zbijać)
volume_up
to confute {sl.} [form.] (theory, argument)
Ale obalanie rządu to jedno, natomiast budowanie stabilnej demokracji jest nieco bardziej skomplikowane.
But overthrowing a government is one thing and building a stable democracy is a bit more complicated.
Oto cię dziś postanawiam nad narodami i nad królestwami, abyś wykorzeniał, i psuł, i wytracał, i obalał, i abyś budował i szczepił.
see, I have this day set thee over the nations and over the kingdoms, to pluck up and to break down and to destroy and to overthrow, to build and to plant.
Wierzę, że te działania doprowadzą do tego, że zapobiegniemy masakrze cywilnej ludności, i wierzę, że stanie się tak, że Libijczycy sami obalą tyrana.
I am sure this action will enable us to prevent a civilian massacre and I am sure, too, that the Libyans will overthrow the tyrant themselves.
obalać (také: obalić)
volume_up
to refute [refuted|refuted] {sl.} (argument, proposition)
(RO) Obalam oskarżenia wysunięte przez moich kolegów Csaba Sógora i László Tőkésa pod adresem Rumunii.
(RO) I refute the accusations levelled by my fellow Members, Csaba Sógor and László Tőkés, against Romania.
Sprawozdanie odgrywa niezwykle istotną rolę, nawet jeśli obala jedynie pewien rozpowszechniony przez Federacją Rosyjską mit - mit, że to Gruzja rozpoczęła wojnę.
The report has an extremely important role even if it only refutes the widespread myth - a myth spread by the Russian Federation - that Georgia started the war.
obalać (také: obalić)
volume_up
to subvert {tranz. sl.} (government)
obalać (také: obalić)
volume_up
to cast down {sl.} [obr.] (tyrant)

2. "mit"

obalać (také: obalić)
volume_up
to puncture [punctured|punctured] {sl.} [obr.] (deflate)

Synonyma (polsky) pro "obalać":

obalać

Příklady použití pro "obalać" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishNie możemy tam jechać i obalać prezydentów, którymi steruje świat przestępczy.
We cannot go and oust presidents who are driven by crime.