polsko-anglicko překlad pro "nawrot"


Nechceš hledat nawrót
PL

"nawrot" anglický překlad

PL nawrot
volume_up
{mužský rod }

1. botanika

nawrot
volume_up
gromwell {podstatné jméno} (Lithospermum)

Příklady použití pro "nawrot" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishNiezbyt często: nawrót choroby wrzodowej żołądka, choroba przewodu pokarmowego, zaparcie
Uncommon: peptic ulcer reactivated, gastrointestinal disorder, constipation
PolishU niektórych pacjentów nastąpił nawrót wiremii pomiędzy 16. a 48. tygodniem.
Some patients experienced viral rebound between Week 16 and Week 48.
PolishNawrót ten może być cięższy u pacjentów z ciężką chorobą wątroby.
This recurrence may be more severe in patients with serious liver disease.
PolishNawrót ten może być cięższy w przypadku ciężkiej choroby wątroby.
This recurrence may be more severe if you have serious liver disease.
PolishUrazy, zatrucia i powikłania po zabiegach Nawrót objawów popromiennych
Injury, poisoning and procedural complications Radiation recall
PolishPacjenci z B- CLL (oraz PLL), u których nie zaobserwowano odpowiedzi lub, u których nastąpił nawrót choroby po
failed to respond or relapsed following treatment with conventional chemotherapy
PolishNie należy przerywać stosowania leku, gdyż może nastąpić nawrót objawów, chyba że tak zaleci lekarz.
You should not stop this medicine told to do so by your doctor as your symptoms may return.
PolishNawrót małopłytkowości i krwawienie po odstawieniu leku
Reoccurrence of thrombocytopenia and bleeding after cessation of treatment
PolishTylko u 12 z 492 pacjentów z trwałą odpowiedzią nastąpił nawrót w czasie trwania tego badania. oz
of long-term follow-up and only 12 sustained responders ' out of 492 relapsed during this study.
PolishTa biała, pierzasta plama, którą widzicie, to nawrót guza.
That cloudy white mass that you see is the recurrence of the tumor.
PolishPierwotnym punktem końcowym był nawrót powikłań choroby wrzodowej.
Primary endpoint was the recurrence of ulcer complications.
PolishChoroba została tam zlikwidowana, a jej nawrót może być związany bezpośrednio z masową imigracją.
The disease had been eradicated there, and its recurrence can be directly linked to mass immigration.
PolishU 12 z 462 pacjentów i tylko u 3 z 366 pacjentów z trwałą odpowiedzią nastąpił nawrót.
out of 492 sustained responders and only 3 out of 366 sustainedresponders relapsed, respectively, in the studies.
PolishW niektórych przypadkach nawrót objawów obserwowano po ponownym podaniu leku, co sugeruje związek przyczynowy.
In some cases, symptoms have recurred with rechallenge, suggesting a causal relationship.
PolishZbyt wczesne odstawienie leku może spowodować nawrót zakażenia.
If you stop too soon, the infection may start up again.
PolishIstnieje prawdopodobieństwo, że po przerwaniu leczenia nastąpi nawrót małopłytkowości (patrz punkt 4. 4).
The reoccurrence of thrombocytopenia is likely upon discontinuation of treatment (see section 4.4).
PolishNawrót wystąpił u znacznie większej liczby pacjentów (dwukrotnie większej) w grupie placebo niż w grupie fluoksetyny.
Significantly more patients (twice as many) relapsed on placebo compared to fluoxetine.
PolishJednakże nawrót może nastąpić po uzyskanej serokonwersji HBeAg.
However, relapse following seroconversion can occur.
PolishNawrót objawów wystąpił po ponownym przyjęciu tego samego produktu lub po zastosowaniu innego bisfosfosfonianu.
A subset had recurrence of symptoms when rechallenged with the same medicinal product or another bisphosphonate.
PolishŚmiech Myślę że nie stać mnie na nawrót choroby.
(Laughter) I don't feel I can afford a relapse.