polsko-anglicko překlad pro "najwięcej"

PL

"najwięcej" anglický překlad

EN
EN

PL najwięcej
volume_up
{superlativ}

najwięcej
volume_up
most {přísl.}
Zatrudniamy najwięcej ludzi, tworzymy najwięcej podatków.
We hire the most people; we create the most taxes.
Grupą numer jeden na Meetup w tej chwili, najwięcej for, najwięcej miast, najwięcej członków, najbardziej aktywni?
Number one group on Meetup right now, most chapters in most cities with most members, most active?
Przede wszystkim najwięcej dotacji jest ukierunkowanych na uzupełnienie dochodu.
After all, most subsidies are intended to supplement income.

Synonyma (polsky) pro "więcej":

więcej

Příklady použití pro "najwięcej" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishTutaj - na samej górze budynku z wieloma oknami by wpuścić jak najwięcej światła.
Here it is on the top of the building with plenty of windows to let light in.
PolishTam przybędzie najwięcej młodych ludzi. ~~~ Tam przybędzie najwięcej młodych ludzi.
This is where you'll find the fastest growing young populations of the world.
Polish. ~~~ Najwięcej jej przy biegunach, a niewiele przy równiku.
Now what we see is huge biomass towards the poles and not much biomass in between.
PolishMoim zdaniem licytacją należy objąć możliwie najwięcej przydziałów: 25% to naprawdę minimum.
In my view, as many as possible should be auctioned: 25% is really the minimum.
PolishPopieram możliwie jak najwięcej danych dostępnych przez internet.
I am in favour of as much data as possible being made accessible on the Internet.
PolishW tym zakresie udostępniamy webmasterom możliwie jak najwięcej informacji.
To that end we share as much information as we can with webmasters.
PolishNie będzie miał względu na żaden okup, ani przyjmie, chociażby mu najwięcej darów dawano.
He will not regard any ransom; Neither will he rest content, though thou givest many gifts.
PolishKażdy kraj chciałby zaliczyć do kategorii pomocy rozwojowej jak najwięcej wydatków.
Each country would like to allocate as much outlay as possible to the category of development aid.
PolishAle okazuje się, że najwięcej dowiedzieliśmy się dzięki prostemu opisowi wizualnemu.
But it turns out, you know, the thing that told the best story was this simple visual description.
PolishWedług mnie obszarem, w którym jest najwięcej miejsca na poprawę jest świadomość społeczna.
In my opinion, the area where there is greatest room for improvement is in public awareness.
PolishZawsze robimy wszystko, co w naszej mocy, aby przekazywać opinii publicznej jak najwięcej informacji.
We are always committed to providing as much information as possible to the public.
PolishStany Zjednoczone są jednym z dwóch krajów emitujących najwięcej zanieczyszczeń; drugim są Chiny.
The United States is one of the two largest emitters, along with China.
PolishNaśladujcie miłości, starajcie się usilnie o dary duchowne; lecz najwięcej, abyście prorokowali.
Follow after love; yet desire earnestly spiritual [gifts], but rather that ye may prophesy.
PolishNp. teraz: (Gwizd) Pracowaliśmy bardzo ciężko, by nadać im jak najwięcej "życia".
You'll hear that in a second. ~~~ (Whistling) So we worked very hard to make them as lifelike as possible.
PolishMówiąc prosto, większość pieniędzy musi pochodzić ze źródeł, gdzie znajduje się najwięcej pieniędzy.
To be blunt, the bulk of the money will have to come from where the bulk of the money is.
PolishW produkcji energii najwięcej ofiar odnotowuje się w przypadkach przerwania tam.
In energy production, the highest numbers of casualties have been reported in locations where dams have burst.
PolishAle jak myślicie, kto ma duże mózgi i bawi się najwięcej?
But who do you think with the biggest brains are the biggest players?
PolishZawsze starałem się dopuszczać do głosu jak najwięcej osób.
I have always tried to allow as many people to speak as possible.
PolishTo przeciw Rosji wpływa najwięcej pozwów do Trybunału Sprawiedliwości tu, w Strasburgu.
The majority of cases which come before the Court of Justice and here in Strasbourg are brought against Russia.
PolishDołożyłem wszelkich starań, żeby głos zabrać mogło zabrać jak najwięcej posłów.
Ladies and gentlemen, I have done my utmost to ensure that as many speakers as possible take the floor.