polsko-anglicko překlad pro "naczynie"

PL

"naczynie" anglický překlad

PL naczynie
volume_up
{střední rod}

naczynie (také: danie)
volume_up
dish {podstatné jméno}
Potrafi on właściwie wyhodować pulsującą tkankę w naczyniu laboratoryjnym.
He can actually grow beating tissue in a dish.
Widzimy tutaj cząstkę mięśnia sercowego bijącą w naczyniu.
You can see here a little bit of heart muscle beating in a dish.
Bezpośrednio po użyciu miarkę lub strzykawkę używaną jako dozownik należy umyć w ciepłej wodzie ze środkiem do mycia naczyń.
The dosage cup or oral syringe should be cleaned immediately with hot water and dish soap after use.
naczynie (také: łódka, pojemnik, statek)
volume_up
vessel {podstatné jméno}
A nie dopuścił, żeby kto miał nieść naczynie przez kościół.
and he would not suffer that any man should carry a vessel through the temple.
Wargi nieprzyjacielskie i serce złe są jako srebrna piana, którą polewają naczynie gliniane.
Fervent lips and a wicked heart Are [like] an earthen vessel overlaid with silver dross.
Do rozpuszczenia sproszkowanego mocznika (13C) potrzebne jest naczynie do picia oraz zwykła woda.
A drinking vessel and tap water is required to dissolve the 13C-urea powder.
naczynie (také: pole, pojemnik, pudełko, pudło)
volume_up
box {podstatné jméno}
naczynie (také: pojemnik, kontener, bańka, zasobnik)
volume_up
container {podstatné jméno}
naczynie (také: kubek, pojemnik, dzbanek, garnek)
volume_up
jug {podstatné jméno}
naczynie (také: urządzenie, sprzęt, sztuciec, narzędzie)
volume_up
utensil {podstatné jméno}

Příklady použití pro "naczynie" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishA ci jeszcze wyżej w hierarchii, mają emaliowane naczynie nazywane thali.
And a little bit higher, why they have a glaze on a thing they call a thali.
PolishNie jest znana swoista odtrutka w sytuacji, gdy doszło do podania pemetreksedu poza naczynie.
There is not a specific antidote for extravasation of pemetrexed.
PolishNastępnie ćwiczy się naczynie, tak jak to widać na nagraniu.
You then exercise it, as what you saw on that tape.
PolishJawan, Tubal, i Mesech, kupcy twoi, ludzi i naczynie miedziane dawali na zamianę tobie.
Javan, Tubal, and Meshech, they were thy traffickers; they traded the persons of men and vessels of brass for thy merchandise.
Polish~~~ Przedstawione tutaj naczynie krwionośne można stworzyć w podobny sposób, ale jest to już trochę bardziej skomplikowane.
Here we take a scaffold, and we basically -- scaffold can be like a piece of paper here.
PolishWypadłem z pamięci jako umarły; stałem się jako naczynie stłuczone.
For I have heard the defaming of many, Terror on every side: While they took counsel together against me, They devised to take away my life.
PolishNaczynie do podgrzewania jedzenia wykonane z gliny.
PolishKotły też i łopaty, i naczynia muzyczne, i misy i wszystko naczynie miedziane, którem usługiwano; pobrali.
And the pots, and the shovels, and the snuffers, and the spoons, and all the vessels of brass wherewith they ministered, took they away.
PolishŻadne naczynie urobione przeciw tobie nie zdarzy się, a każdy język powstawający przeciw tobie na sądzie potępisz.
No weapon that is formed against thee shall prosper; and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn.
PolishZaprojektował to naczynie z rączką.
He has designed this plate with a handle.
PolishDonoszono o nielicznych przypadkach podania pemetreksedu poza naczynie, które nie zostały ocenione przez badaczy jako poważne.
There have been few reported cases of pemetrexed extravasation, which were not assessed as serious by the investigator.
PolishDonoszono o nielicznych przypadkach podania pemetreksedu poza naczynie, które nie zostały ocenione przez badaczy jako poważne.
There have been a few reported cases of pemetrexed extravasation, which were not assessed as serious by the investigator.
PolishSpraw sobie naczynie przeprowadzenia, obywatelko, córko Egipska
O thou daughter that dwellest in Egypt, furnish thyself to go into captivity; for Memphis shall become a desolation, and shall be burnt up, without inhabitant.
PolishUczynił też Salomon wszystko inne naczynie do domu Pańskiego: ołtarz złoty, i stół złoty, na którym leżały chleby pokładne;
And Solomon made all the vessels that were in the house of Jehovah: the golden altar, and the table whereupon the showbread was, of gold;
PolishSprawił także Salomon wszystko naczynie, które należało do domu Bożego, jako ołtarz złoty, i stoły, na których bywały chleby pokładne.
And Solomon made all the vessels that were in the house of God, the golden altar also, and the tables whereon was the showbread;
PolishSzlachetni synowie Syońscy, którzy byli przyrównani do złota szczerego, jakoż są poczytani za naczynie gliniane, za dzieło rąk garncarskich!
The precious sons of Zion, comparable to fine gold, How are they esteemed as earthen pitchers, the work of the hands of the potter!
PolishI wszelką szatę, i wszelkie naczynie skórzane, i wszystko, co urobiono z koziej sierści, i wszelkie naczynie drzewiane oczyścicie.
And as to every garment, and all that is made of skin, and all work of goats' [hair], and all things made of wood, ye shall purify yourselves.
PolishKotły też i łopaty, i naczynia muzyczne, i miednice, i czasze, i wszystko naczynie miedziane, którem usługiwano, pobrali;
The pots also, and the shovels, and the snuffers, and the basins, and the spoons, and all the vessels of brass wherewith they ministered, took they away.
PolishOtom ja stworzył kowala poddymającego węgle w ogniu, a wyjmującego naczynie ku robocie swojej: Jam też stworzył pustoszyciela, aby wytracał.
Behold, I have created the smith that bloweth the fire of coals, and bringeth forth a weapon for his work; and I have created the waster to destroy.
PolishI panwie, i łopaty, i miednice, i wszystko naczynie, które uczynił Hiram królowi Salomonowi do domu Pańskiego, było z miedzi polerowanej.
and the pots, and the shovels, and the basins: even all these vessels, which Hiram made for king Solomon, in the house of Jehovah, were of burnished brass.