polsko-anglicko překlad pro "mnie"

PL

"mnie" anglický překlad

volume_up
mnie {zájm.}
EN
volume_up
mieć {nedoko. slov.}

PL mnie
volume_up
{zájmeno}

mnie (také: ja)
volume_up
me {zájm.}
"Uderzyło" mnie to, że współczuła mi, zanim jeszcze mnie zobaczyła.
What struck me was this: She had felt sorry for me even before she saw me.
Tenże bój mając, jakiście widzieli we mnie, i jaki teraz o mnie słyszycie.
having the same conflict which ye saw in me, and now hear to be in me.
Ale nie, ten chłopiec powiedział do mnie: ten chłopiec powiedział do mnie: „To by mnie zniszczyło.”
No, the boy said to me -- the boy said to me, "It would destroy me."

Synonyma (polsky) pro "mieć":

mieć

Příklady použití pro "mnie" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishMartwi mnie fakt, że często większą uwagę przywiązujemy do ilości niż do jakości.
I am rather worried that we tend to pay more attention to quantity than quality.
PolishDziękuję sprawozdawcy za współpracę w zakresie proponowanych przeze mnie poprawek.
I thank the rapporteur for his cooperation with regard to my proposed amendments.
PolishCieszy mnie szybka reakcja ze strony Komisji Europejskiej i państw członkowskich.
I welcome the rapid reaction of the European Commission and the Member States.
PolishJest to aspekt, który według mnie nie został w tym sprawozdaniu uwzględniony.
This aspect, in particular, is an element I find to be missing from this report.
PolishCieszy mnie pojednawczy ton przyjęty przez pana posła Pittellę oraz prezydencję.
I welcome the conciliatory tone adopted by Mr Pittella and by the Presidency.
PolishChciałabym podziękować również za wsparcie zaproponowanych przeze mnie poprawek.
I would also like to express my thanks for the support I received for my amendments.
PolishNiezmiernie cieszy mnie pozytywne zdanie Komisji na temat naszego sprawozdania.
I am delighted that the Commission has said that it will endorse this report.
PolishCieszy mnie wprowadzenie tej dyrektywy, która mówi o kilku bardzo ważnych rzeczach.
I am very pleased with this Directive, which deals with several important issues.
PolishPrzestałem brać bo bałem się co się stanie z moja matką jeśli mnie przyłapią.
I only stopped because I thought if I got caught, what would happen to my mother.
Polish(PL) Chciałbym skierować do pana ministra pytanie, które według mnie jest istotne.
(PL) I would like to ask the Minister a question which I consider rather important.
PolishI kosztowałoby mnie to tylko 99.50 dolarów, czyli zmieściłbym się poniżej setki.
And I would only pay $99.50 -- so stay even below a hundred dollars for it.
PolishA mnie chodzi o to, że w tej Unii Europejskiej nikomu nie dano takiej możliwości.
But my point is that in this European Union, nobody is being given that opportunity.
PolishJeżeli o mnie chodzi, wolałbym, żebyśmy skupili naszą na wyborach we Francji.
For my part, I would be delighted if we were to focus on the French elections.
PolishUważam jednak, że pan poseł wspomniał o mnie, nie rozumiejąc systemu spraw pilnych.
But I think he made reference to my not understanding the system of urgencies.
PolishAle na poważnie, mnie czarną kobietę odróżnia od was jeszcze kilka innych rzeczy.
But, besides being a black woman, I am different from most of you in some other ways.
PolishJedno ostatnie słowo: uderzyło mnie to, co zostało powiedziane o sąsiadach Europy.
One last word: I was struck by what has been said about Europe's neighbours.
PolishSprawozdanie za rok 2010 utwierdziło mnie w przekonaniu o efektywności Cedefop.
The report for 2010 confirmed my beliefs regarding Cedefop's effectiveness.
PolishNiezmiernie cieszą mnie również wspaniałe pomysły komisarz Geoghegan-Quinn.
I am also delighted with the excellent ideas from Commissioner Geoghegan-Quinn.
PolishChciałabym tutaj podkreślić trzy elementy, które według mnie są priorytetowe.
I would just like to highlight three points here that I feel are priorities.
PolishNie robią na mnie natomiast żadnego wrażenia wnioski dotyczące artykułów 65-84.
I am, however, underwhelmed by the proposals concerning Articles 65 to 84.