polsko-anglicko překlad pro "krzyk"

PL

"krzyk" anglický překlad

PL

krzyk {mužský rod }

volume_up
krzyk (také: okrzyk, wycie, głos, płacz)
volume_up
cry {podstatné jméno}
A o północy stał się krzyk: Oto oblubieniec idzie; wynijdźcie przeciwko niemu!
But at midnight there is a cry, Behold, the bridegroom!
Starty będzie Moab, słyszany będzie krzyk maluczkich jego,
Moab is destroyed; her little ones have caused a cry to be heard.
Od huku przy dobywaniu Babilonu poruszy się ta ziemia, a krzyk między narodami słyszany będzie.
At the noise of the taking of Babylon the earth trembleth, and the cry is heard among the nations.
krzyk (také: wrzask)
volume_up
holler {podstatné jméno}
krzyk
volume_up
scream {podstatné jméno}
(Scream) (Laughter) (Applause)
jej usta otwarte nagle jakby w krzyku
her mouth torn suddenly open as though in a scream,
♫ Odgłos pierwotnego krzyku ♫
♫ the sound of a primal scream
krzyk (také: okrzyk)
volume_up
shout {podstatné jméno}
Powinna ona zostać podpisana wczoraj, ale znaczna część posłów z tej grupy podniosła krzyk.
This should have been signed here yesterday and was shouted down by a large proportion of the members of that group.
A usłyszawszy Filistynowie głos onego krzyku, rzekli: Cóż to za głos tak wielkiego wykrzykania w obozie Hebrejskim?
And when the Philistines heard the noise of the shout, they said, What meaneth the noise of this great shout in the camp of the Hebrews?
Niechże będzie on mąż jako miasta, które Pan podwrócił, a nie żałował tego; niech słyszy krzyk z poranku, i narzekanie czasu południa.
And let that man be as the cities which Jehovah overthrew, and repented not: and let him hear a cry in the morning, and shouting at noontime;
krzyk (také: wrzask, pisk)
volume_up
shriek {podstatné jméno}
krzyk (také: wrzask)
volume_up
yelling {podstatné jméno}
krzyk (také: wrzask, pisk)
volume_up
screaming {podstatné jméno}
Umrzesz! (Krzyki) Onicha: Ezra! (Ezra: Onicha!
(Screaming) Onicha: Ezra! (Ezra: Onicha!

Synonyma (polsky) pro "krzyk":

krzyk

Příklady použití pro "krzyk" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishMiędzy trąbami poryza, a z daleka czuje bitwę, krzyk książąt, i wołanie.
On the cliff she dwelleth, and maketh her home, Upon the point of the cliff, and the stronghold.
PolishWtem usłyszawszy Atalija krzyk zbiegającego się ludu, weszła do ludu do domu Pańskiego.
And when Athaliah heard the noise of the guard [and of] the people, she came to the people into the house of Jehovah:
PolishPowinna ona zostać podpisana wczoraj, ale znaczna część posłów z tej grupy podniosła krzyk.
This should have been signed here yesterday and was shouted down by a large proportion of the members of that group.
PolishWtem usłyszawszy Atalija krzyk zbiegającego się ludu, i chwalącego króla, weszła do ludu do domu Pańskiego.
And when Athaliah heard the noise of the people running and praising the king, she came to the people into the house of Jehovah:
PolishKrzyk wszystkich ofiar musi zostać usłyszany, niezależnie od tego, czy są to ofiary nazizmu, apartheidu, niewolnictwa czy komunizmu.
All victims' cries have to be heard, regardless of whether they are the victims of Nazism, apartheid, slavery or Communism.
PolishCo gdy usłyszał Adonijasz, i wszyscy wezwani, którzy byli z nim, (a już się też była dokończyła uczta,) słysząc też i Joab głos trąby, rzekł: Cóż to za krzyk miasta huczącego?
And Adonijah and all the guests that were with him heard it as they had made an end of eating.
PolishKomu krzyk?
Polishostatni krzyk mody
PolishI pomazali go Sadok kapłan, i Natan prorok za króla w Gihonie, i szli stamtąd weseląc się, tak, że zadrżało miasto; tenci jest krzyk, któryście słyszeli;
and Zadok the priest and Nathan the prophet have anointed him king in Gihon; and they are come up from thence rejoicing, so that the city rang again.
PolishKiedy siły powietrzne, morskie i lądowe przybyły z pomocą na miejsce, lewa strona tego Parlamentu i lewica na całym świecie podniosły krzyk, każąc im się wynieść z Haiti.
When the air forces, the navies and the armies came to help, the left wing of this Parliament and the left wing around the world screamed for them to get out of Haiti.