polsko-anglicko překlad pro "kartka"

PL

"kartka" anglický překlad

PL

kartka {ženský rod}

volume_up
1. generál
volume_up
card {podstatné jméno}
Uwaga poświęcana tematowi także się zmniejszyła od kampanii "Czerwona kartka dla przymusowej prostytucji” i Mistrzostw Świata.
Regard for this subject has also declined since the Red Card campaign and the World Cup.
Jak Komisja może wesprzeć kampanię Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia "Czerwona kartka dla przymusowej prostytucji”?
How can the Commission support the Committee's 'Red Card to Forced Prostitution' campaign?
Kampania "Czerwona kartka dla przymusowej prostytucji” bardzo dobrze działała podczas Mistrzostw Świata w Niemczech w 2006 roku.
The 'Red Card to Forced Prostitution' campaign worked excellently during the 2006 World Cup in Germany.
volume_up
sheet {podstatné jméno}
Jest prawie jak kartka papieru, jak wycinanka dziecięcego rysunku plama oleju albo słońce.
And it was almost like a sheet of paper, like a cutout of a childlike drawing of an oil spill or a sun.
Niektórzy darli połowę kartki, tak żeby został jakiś dowód.
Some people shredded half the sheet of paper, so there was some evidence left.
Nie mówimy tu o zapisywaniu czystej kartki papieru, nie zaczynamy od nowa.
We are not talking about a blank sheet of paper, so we are not starting from afresh.
kartka (také: arkusz, liść)
volume_up
leaf {podstatné jméno}
kartka (také: strona, stronica)
volume_up
page {podstatné jméno}
Like, am I going to use one page?
We give you white pages.
Moja wypowiedź potrwa 30 sekund, ponieważ mam przed sobą dwie puste kartki.
I am going to take 30 seconds because I have two blank pages.
2. sport
kartka
volume_up
card {podstatné jméno}
Uwaga poświęcana tematowi także się zmniejszyła od kampanii "Czerwona kartka dla przymusowej prostytucji” i Mistrzostw Świata.
Regard for this subject has also declined since the Red Card campaign and the World Cup.
Jak Komisja może wesprzeć kampanię Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia "Czerwona kartka dla przymusowej prostytucji”?
How can the Commission support the Committee's 'Red Card to Forced Prostitution' campaign?
Kampania "Czerwona kartka dla przymusowej prostytucji” bardzo dobrze działała podczas Mistrzostw Świata w Niemczech w 2006 roku.
The 'Red Card to Forced Prostitution' campaign worked excellently during the 2006 World Cup in Germany.

Synonyma (polsky) pro "kartka":

kartka

Příklady použití pro "kartka" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishZrobiłem ich portery manipulując cukrem nad kartką czarnego papieru.
And by manipulating sugar over a black paper, I made portraits of them.
PolishNajgorszym pomysłem w całej psychologii jest to, że umysł zaraz po urodzeniu jest pustą kartką.
The worst idea in all of psychology is the idea that the mind is a blank slate at birth.
Polish~~~ Czy jedna kartka wystarczy?
Am I going to draw it on the computer?
PolishI nagle zauważyłem mężczyznę biegnącego po pasie startowym Machał kartką papieru i krzyczał: "Dzwoń do Waszyngtonu
I woke up, they opened the door, I went out to get some fresh air, and I looked and there was a man running across the runway.
PolishSiedemdziesiąt lat temu Neville Chamberlain wrócił z Monachium, wymachując kartką papieru i mówiąc: "Przywiozłem pokój dla naszych czasów”.
rapporteur. - Mr President, 70 years ago, Mr Chamberlain came back from Munich waving a piece of paper and saying 'peace for our time'.
PolishGeneruje on siłę podobną do tej, z jaką kartka papieru działałaby na wasze ręce -- niesamowicie małą, ale może tak działać przez miesiące czy lata, wytwarzając to lekkie pchnięcie.
It generates the force a piece of paper would have on your hand, incredibly light, but it can run for months and years, providing that very gentle push.
PolishI mułła Mustafa, ten z piórem i kartką, wyjaśnił, że mężczyzna zaraz po lewej na zdjęciu Nadir Shah założył się z nim, że mnie nie załatwi.
And Mullah Mustafa -- he's the man with the pen and paper -- explained that the man sitting immediately to the left as you look at the photograph, Nadir Shah had bet him that he couldn't hit me.
PolishWystarcza mu kartka papieru, na której może umieszczać małe znaczki i gdy to robi, potrafi wyobrażać sobie dźwięki, które nie istniały wcześniej w tej wyjątkowej konfiguracji.
He needs just a piece of paper where he can put down little marks, and as he does that, he can imagine sounds that had not existed before in that particular combination.