polsko-anglicko překlad pro "jadać"


Nechceš hledat jechać
PL

"jadać" anglický překlad

volume_up
jadać {nedoko. slov.}
EN

PL jadać
volume_up
[jadam|jadałbym] {nedokonavé sloveso}

Na miejscu najświętszem jadać to będziesz; wszelki mężczyzna będzie jadł z tego; rzeczą poświęconą to będzie tobie.
As the most holy things shalt thou eat thereof; every male shall eat thereof: it shall be holy unto thee.

Synonyma (polsky) pro "jadać":

jadać

Příklady použití pro "jadać" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishMogłem podjechać tam innego dnia, ale czułem, że robie dobrze jadąc tam teraz.
I could've gone there another time, but I felt like going right then.
PolishAle Samarytanin niektóry jadąc, przyjechał do niego, a ujrzawszy, użalił się go.
But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was: and when he saw him, he was moved with compassion,
PolishJadąc na szczyt klimatyczny, musimy pamiętać, by zabrać ze sobą jedną ważną rzecz: realizm.
When we go to the climate summit, there is one important thing that we must remember to take with us: realism.
Polish. ~~~ Wiele lat później, myślałam o tym jadąc na studia do Ameryki.
Years later, I thought about this when I left Nigeria to go to university in the United States.
PolishOtrzymuję liczne pytania od obywateli, którzy przekraczają granicę, jadąc do pracy w jednym z sąsiednich krajów.
I receive numerous enquiries from citizens who cross into one of the neighbouring countries to work.
PolishTo było niespodziewane jadąc wzdłuż rzeki, jadąc drogą dookoła, idąc drogą i znajdując go.
That was the surprise of going across the river, of going on the highway around it, of walking down the street and finding it.
Polishlepiej się spóźnić, niż ryzykować życie, jadąc za szybko
better to be late than be dead on time
PolishAle raz jadąc samochodem nagle usłyszała w radio piosenkę, która przypomniała jej byłego partnera.
And she was driving along in her car the other day, and suddenly she heard a song on the car radio that reminded her of this man.
Polishlepiej się spóźnić, niż ryzykować życie, jadąc za szybko
Polish. ~~~ Był czas, kiedy po raz pierwszy trafiliście na zieloną falę, jadąc do domu.
So there was a time when it was your first time ever hitting a string of green lights on the way home from work.
PolishJadąc, spoglądacie w bok i oto co widzicie: widzicie pole grobów.
Picture yourself driving down a small road in Africa, and as you drive along, you look off to the side, and this is what you see: you see a field of graves.
PolishJako komentarz do tego, pozwolę sobie zapytać: czy kiedykolwiek próbowaliście żonglować i prowadzić samochód kolanami jadąc 200 km/h?
The only thing I'll say about the last session is, you ever try juggling and driving the car with your knees at 120 miles an hour?
PolishI stało się, że jadąc na ośle, i zjeżdżając głębią góry, oto też Dawid i mężowie jego zjeżdżali przeciwko niej, i spotkała się z nimi.
And it was so, as she rode on her ass, and came down by the covert of the mountain, that, behold, David and his men came down toward her; and she met them.
PolishA gdyśmy odjechali, rozstawszy się z nimi, prosto jadąc, przyjechaliśmy do Kou, a nazajutrz do Rodu, a stamtąd do Patary.
And when it came to pass that were parted from them and had set sail, we came with a straight course unto Cos, and the next day unto Rhodes, and from thence unto Patara:
PolishI odpowiedział Syba królowi: Wszystko, co rozkazał król, pan mój, słudze swemu, tak uczyni sługa twój, aczkolwiek Mefiboset mógłby jadać u stołu mego, jako jeden z synów królewskich.
Then said Ziba unto the king, According to all that my lord the king commandeth his servant, so shall thy servant do.
PolishA kiedy jesteś w połowie drogi na szczyt góry jadąc w deszczu, próbujesz przeczytać coś na tych wymyślnych monitorach, to odpowiedź brzmi, że nie będziesz w stanie tego zrobić.
And when you are halfway up a mountain in driving rain, you try to read these new-fangled monitors and the answer is you will not be able to do it.
PolishOdnoszę wrażenie, że jadąc za tydzień na spotkanie G20 w Londynie, będziemy wciąż zbyt mocno zintegrowani, by działać samodzielnie i zbyt podzieleni, by działać razem.
When we go to the G20 meeting in London in a week's time, I have the impression that we are still too integrated to act alone and too divided to act together.