polsko-anglicko překlad pro "działać na podstawie"

PL

"działać na podstawie" anglický překlad

PL działać na podstawie
volume_up
{nedokonavé sloveso}

Nie powinniśmy działać na podstawie samych domniemań, pogłosek ani nacisków różnych grup interesów.
We should not act on the basis of mere allegations, rumours or various interest lobby groups.
Komisja musi działać na podstawie badań zleconych osobiście przez pana komisarza, i to działać szybko.
The Commission must act on the basis of the studies that the Commissioner himself has ordered, and quickly.
działać na podstawie poufnej informacji
to act on a tip-off

Podobné překlady pro "działać na podstawie" anglicky

działać sloveso
na předložka
na zájmeno
English
podstawa podstatné jméno

Příklady použití pro "działać na podstawie" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishMusimy teraz działać na podstawie tych praktycznych działań, na przykład decydując o tym, jak najlepiej wykorzystać fundusze pomocy rozwojowej.
We must now build on these practical activities, for example by deciding how best to use development aid funds.
PolishOd tej chwili ELTA będzie działać na podstawie wolnorynkowych kryteriów, a celem będzie zysk, a nie dobro społeczeństwa.
From now on, ELTA will be operating on the basis of economic private-sector criteria, in the interests of profit instead of the good of society.
PolishNie wystarczy powiedzieć sobie: "Musimy działać na podstawie tego, co udało nam się jak dotąd osiągnąć, ponieważ chodzi tylko o to, żeby wprowadzić pewne niewielkie zmiany”.
Telling ourselves 'Let us build upon the work we have done because we just need to make some changes' is not enough.
PolishJeśli natomiast Czesi przedstawią swoje stanowisko przed zakończeniem procedury, wtedy będzie można działać na podstawie traktatu lizbońskiego i komisarza otrzymają.
If the Czechs state their position before the end, things will be done within the framework of the Treaty of Lisbon and they will have a commissioner.