polsko-anglicko překlad pro "dopóki"

PL

"dopóki" anglický překlad

volume_up
dopóki {přísl.}
EN

PL dopóki
volume_up
{příslovce}

dopóki
volume_up
till {přísl.} [hovor.]
Była naszą stypendystką dopóki nie zwiodła nas na manowce.
She was our prize graduate student till she went astray.
Nawet nie wiedziałaś dopóki Ci nie pokazałam.
You didn't know how to do it till I suggested the string.
Dopóki wreszcie jeden książę nie odpowiedział: "Księżniczko, zgadzam się, pokonałaś mnie".
Till finally one prince said, "Princess, I accept, you have defeated me."

Synonyma (polsky) pro "dopóki":

dopóki

Příklady použití pro "dopóki" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishNa początku były bezużyteczne dla małp, dopóki nie zrozumiały, co mogą z nimi zrobić.
It was useless to the monkeys at first before they realized what they could do with it.
PolishNie da się tego zrobić, dopóki nie zrozumiemy lepiej samych siebie.
And, of course, you can't do that unless you understand yourself a bit more.
PolishKobiety w ciąży nie powinny przyjmować leku, dopóki nie omówią tego z lekarzem.
You should not take this medicine when pregnant, unless you have discussed this with your doctor.
PolishTo znaczy, że jeśli pięć samochodów czeka, musisz czekać, dopóki wszystkie nie przejadą.
So, why not use a yield sign? Well the meaning of yield is: You must yield the right-of-way.
PolishKobiety w ci y nie powinny przyjmowa leku, dopóki nie omówi tego z lekarzem.
You should not take this medicine when pregnant, unless you have discussed this with your doctor.
PolishSceny takie jak ta nie będą możliwe, dopóki nie będzie takich ludzi.
But you can't have scenes like this unless you have people like this.
PolishBanki muszą rozpocząć proces pożyczania pieniędzy, ale nie zrobią tego, dopóki nie będą mieć zaufania.
The banks must start lending money but they will not if they do not have confidence.
PolishNie będzie unii walutowej, dopóki nie będzie konwergencji budżetowej, gospodarczej i politycznej.
There will no monetary union unless there is budgetary, economic and political convergence.
PolishNie należy samemu wykonywać wstrzyknięcia dopóki brak pewności, że wszystko jest całkowicie zrozumiałe.
Do not attempt to inject yourself unless you are sure you understand everything fully.
PolishNie należy przerywać leczenia dopóki nie zdecyduje o tym lekarz.
Do not stop your treatment unless your doctor tells you to do so.
PolishNie wyplączemy się z kłopotów, dopóki nie wdrożone zostaną wszystkie te środki.
Ladies and gentlemen, we will not extricate ourselves unless all these measures are implemented.
PolishDopóki nie poprze pan tego dowodami, mam zamiar wydać wyrok.
Unless you can substantiate that claim, I intend to pass sentence.
PolishNie będziemy najbardziej konkurencyjni, dopóki nie będziemy mieć konkurencji.
Let me tell you a secret: we will never be the most competitive if we do not have competition.
PolishPJC: Ani ja, dopóki nie zaczęłam pracować nad tym filmem.
PJC: And neither had I actually before I started making this film.
PolishWięc, jak zwykle w biologii, nic się nie składa w całość dopóki nie spojrzymy na to w świetle ewolucji.
Well, as with anything in biology, nothing really makes sense except in the light of evolution.
PolishNie będziemy w stanie ochronić naszej innowacyjnej Europy, dopóki nie zaczniemy skutecznie zwalczać podrabiania.
We cannot protect an innovative Europe if we do not combat counterfeiting effectively.
PolishNie możemy liczyć na dalszy rozwój technologii, dopóki design nie będzie zintegrowany od samego początku.
We can't have advances in technology any longer unless design is integrated from the very start.
PolishNie uda mi się to, dopóki nie wyślę sygnałów swojej otwartości na wysłuchanie sygnałów drugiej strony.
I cannot do that unless I send the signals that I will be open to listen to the other side's signals.
PolishNie należy zmieniać dawki leku dopóki nie zaleci tego lekarz.
Do not change the dose unless your doctor tells you to.
PolishLeczenie preparatem Sprycel trwa do czasu wystąpienia progresji choroby lub dopóki pacjent toleruje lek.
The treatment should also be used with caution in patients who have moderate to severe liver disease.