polsko-anglicko překlad pro "całokształt"

PL

"całokształt" anglický překlad

PL

całokształt {mužský rod }

volume_up
całokształt (také: ogół)
volume_up
totality {podstatné jméno}
całokształt (také: całość)
volume_up
whole {podstatné jméno}
całokształt (také: agregat, suma, kruszywo, łączny wynik)
volume_up
aggregate {podstatné jméno}

Příklady použití pro "całokształt" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishOczywiście nie wszystko jest zadowalające, ale umowę międzynarodową należy oceniać za całokształt.
Obviously, not everything is satisfactory, but an international agreement must be judged in overall terms.
PolishZawsze uwzględnia ono całokształt sytuacji i pozostaje nam tylko powiedzieć: doskonale, Brian!
He always takes a great number of things into account, and the only thing we can say is: excellent Brian, we can support that.
PolishChciałabym osobiście panią pochwalić za całokształt pani pracy, za rozpiętość pani wizji i za współpracę.
I should like to pay my personal compliments to you, Mrs Hieronymi, for all the work you have done, for the breadth of your vision and for your cooperation.
PolishPanie i panowie, traktat lizboński będzie miał wpływ na całokształt działania Parlamentu Europejskiego oraz pozostałych instytucji.
Ladies and gentlemen, the Lisbon Treaty will have an impact on the entire range of services of the European Parliament and the other institutions.
PolishWłaśnie o czymś takim Joy Mountford powiedział kiedyś: “‘ogonek’ myszki, to najcieńsze połączenie, przez które mógłby przepłynąć całokształt wyrazu ludzkich emocji.”
So this is, as Joy Mountford once said, "The mouse is probably the narrowest straw you could try to suck all of human expression through."
PolishNa zakończenie pragnę podziękować komisarzowi Špidli za całokształt dokonań w zakresie krzewienia równości płci oraz za jego współpracę w Parlamentem.
I would like to finish by thanking Commissioner Špidla for everything he has done in promoting gender equality and for his involvement with the European Parliament.
PolishCiekaw jestem, czy chodzi o to, że całokształt zachowań seksualnych, jakkolwiek by nie wyglądał, wymaga od innych potwierdzenia dobrego samopoczucia, a także uznania i pochwały.
I wonder what it means that all sexual behaviour, whatever it may be, must receive from others justifications of wellbeing, and therefore recognition and praise.
PolishBliska współpraca transatlantycka w zakresie bezpieczeństwa - całokształt tej współpracy - jest bardzo ważna, szczególnie gdy chodzi o stworzenie przestrzeni wolności i sprawiedliwości.
Close transatlantic cooperation on security - all transatlantic cooperation - is very important, particularly when it comes to creating an area of freedom and justice.