polsko-anglicko překlad pro "świąteczny"

PL

"świąteczny" anglický překlad

volume_up
świąteczny {příd. jm. m.}

PL świąteczny
volume_up
{přídavné jméno rod mužský}

świąteczny (také: bożonarodzeniowy)
volume_up
Christmassy {příd. jm.} [hovor.]
świąteczny (také: obchodowy)
volume_up
festival {příd. jm.}
świąteczny
volume_up
holiday {příd. jm.}
Prezydent Barack Obama przerwał swój świąteczny wypoczynek, by zabrać głos przeciwko jeszcze bardziej brutalnym atakom na obywateli po obchodach Ashury.
President Barack Obama broke off his holidays over Christmas to speak out against yet more brutal attacks on citizens after Ashura.
Na okładce kartki świątecznej Bennington z 2008 roku znajduje się projekt architektoniczny budynku, oddawanego w 2010 który ma stać się centrum postępu działań społecznych.
On the cover of Bennington's 2008 holiday card is the architect's sketch of a building opening in 2010 that is to be a center for the advancement of public action.
Nie wiem, czy szybkie podjęcie takiej decyzji przez Komisję na dzień przed Bożym Narodzeniem lub przed przerwą świąteczną ma sens.
I do not know whether it makes sense for a decision like this to be made quickly at the Commission with one day to go before Christmas or before the Christmas holidays.

Synonyma (polsky) pro "świąteczny":

świąteczny

Příklady použití pro "świąteczny" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishNie wiem, jaki jest cyfrowy odpowiednik "epidemii”, ale patrząc na ten świąteczny okres widzimy teraz epidemię tego rodzaju zachowania.
I do not know what the digital equivalent of 'epidemic' is, but following this Christmas season we now see an epidemic of this kind of behaviour.
PolishPrezydent Barack Obama przerwał swój świąteczny wypoczynek, by zabrać głos przeciwko jeszcze bardziej brutalnym atakom na obywateli po obchodach Ashury.
President Barack Obama broke off his holidays over Christmas to speak out against yet more brutal attacks on citizens after Ashura.
PolishW gruncie rzeczy, jedną z najfajniejszych rzeczy, jakie kiedykolwiek zrobiłem w moim życiu, był ten świąteczny sezon w muzeum Guggenheim w Nowym Jorku.
As a matter of fact, one of the most fun things I've ever, ever done in my whole life, was this Christmas season at the Guggenheim in New York.
PolishTa zweryfikowana dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek w znacznym stopniu przyczyniłaby się do poprawy sytuacji, gdyby była gotowa już na ten okres świąteczny.
This revised toy safety directive will improve the situation greatly, would that it were already in place for this Christmas season.
PolishAlbowiem Paweł umyślił był minąć Efez, aby mu nie przyszło czasu trawić w Azyi, bo się kwapił, jeźliby mu można, aby na dzień świąteczny był w Jeruzalemie.
For Paul had determined to sail past Ephesus, that he might not have to spend time in Asia; for he was hastening, if it were possible for him, to be at Jerusalem the day of Pentecost.
PolishNiebawem tu w Izbie zapanuje świąteczny pokój, a w wielu miejscach na świecie znów zabraknie takich doznań, jakich byśmy sobie życzyli w tym roku dla owego regionu.
The peace of Christmas that will soon settle over this Chamber and many places in the world will once again not be experienced in the way we would like it to be in the region this year.
PolishŚwiąteczny poranek, kiedy otwieraliśmy swoje prezenty, kiedy mamy specjalne modlitwy i gdy dostajemy się do starego pianina, i śpiewamy kolędy.To była bardzo osobista chwila.
Christmas morning, where we open up our gifts, where we have special prayers, and where we get to the old upright piano and we would sing carols. ~~~ It was a very intimate moment.