norsko-anglický slovník

Pro hledání v norsko-anglickém slovníku použij horní vstupní pole. Zde napiš norské slovo, které chceš přeložit do angličtiny. S uspořádáním výsledků je snadné najít příslušný anglický výraz. Různé sekce jsou rozděleny na překlady, synonyma, vzorové věty a příspěvky na fóru. Můžeš také vyhledat anglické slovo, protože norsko-anglický slovník je prohledáván oběma směry. Pro využití dalšího z našich online slovníků použij rozbalovací nabídku.

Hledej v norsko-anglickkém slovníku podle abecedy

Možná neznáš správný pravopis norského slova. V tomto případě ti pomůže abecední přehled písmen dole, kde můžeš prohledávat norská slova podle začátečního písmena. Po kliknutí na vybrané slovo budeš přesměrován na stránku slovníku s anglickými překlady.

V seznamu dole jsou zobrazeny nejnovější příspěvky ostatních uživatelů do norsko-anglického slovníku. Pomocí tlačítka "ověřit" můžeš rozhodnout o tom, zda je daný norský překlad správný, a zda by se měl stát trvalou součástí našeho slovníku. Pokud objevíš chybu, můžeš navrhnout jiné řešení.

I ty se můžeš stát součástí bab.la komunity! Přidej se k nám a podílej se na vytváření nejlepšího a největšího online slovníku na světě. Každý uživatel, který přispěje novým norským překladem nám pomáhá zlepšit kvalitu a užitečnost všech našich slovníků. Přídávání nových překladů z norštiny do angličtiny je způsob, jak nám pomoci. Překlad z norštiny do angličtiny se liší případ od případu, v závislosti na mnoha faktorech. Je možné, že existuje více překladů norského slova do angličtiny, protože význam slova se mění v závislosti na kontextu. Každý návrh překladu anglického nebo norského výrazu je ve slovníku označen jako neověřený. To znamená, že slovo se ve výsledcích při vyhledávání v norsko-anglickém slovníku objeví, ale uživatelé jsou upozorněni, že toto slovo ještě nebylo ověřeno.
Zaregistruj se ještě dnes a můžeš začít sbírat body do světového žebříčku. K získáni bodů stačí přidávat slova do norsko-anglického slovníku. Také můžeš položit otázku v našem norsko-anglickém fóru. Ostatní uživatelé bab.la ti vždy rádi nabídnou pomocnou ruku, když jsi nevíš rady s překladem, norskou gramatikou nebo s čímkoliv týkajícím se norského jazyka. Zde můžeš s ostatními uživateli bab.la diskutovat o všem, co je spojené s norštinou, ať už je to slovní zásoba, či gramatika.