nizozemsko-anglicko překlad pro "zoveel"

NL

"zoveel" anglický překlad

volume_up
zoveel [příklad]
NL

zoveel {zájmeno}

volume_up
zoveel (také: zo, zozeer, evenveel)
Ten tweede, wij willen zoveel mogelijk concurrentie en net zoveel monopolie als nodig is.
Secondly, we want as much competition as possible, as much monopoly as necessary.
Nog nooit in de geschiedenis is er zoveel groei en zoveel armoede geweest.
History teaches us that there has never been so much growth and so much poverty.
Zwaait u ons maar niet zoveel lof toe, lacht u maar niet zoveel.
Let me ask you not to praise so much and not to laugh so much.

Příklady použití pro "zoveel" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

DutchAls er niet zoveel toxine geproduceerd is dan vind je wellicht een kleiner aantal.
If it didn't produce a lot of this toxin, then you might find a smaller number.
DutchDaarom hecht mijn fractie zoveel waarde aan het element consumentenbeveiliging.
This is why my group has so high a regard for the element of consumer safety.
DutchIk zou de Commissie willen vragen dit onderzoekswerk zoveel mogelijk te bundelen.
I would ask the Commission to keep these efforts under one roof if at all possible.
DutchZiekenhuizen gebruiken twee en een half keer zoveel energie als kantoorgebouwen.
Hospitals use two and a half times the amount of energy as office buildings.
DutchEr zijn zoveel verschillende soorten stuifmeel als dat er bloeiende planten zijn.
And there is as many different kinds of pollen as there are flowering plants.
DutchDus is de vraag waarom zoveel mensen verkeerd denken over zoiets belangrijks?
So the question is, why are so many people so wrong about something so important?
DutchIk vind het prachtig dat zoveel vrouwen dat in een zeer klein gebied willen doen.
It is wonderful that so many women want to do that in the area of very small firms.
DutchVoorzitter, waarom zijn zoveel Afrikanen zo slecht in het delen van de macht?
Mr President, why do so many Africans struggle when it comes to sharing power?
DutchDenkt u dat deze landen de capaciteiten hebben om met zoveel geld om te gaan?
Do you think they have the capacity to deal with such a large amount of money?
DutchMaar nadat de massa het kreeg, ontstond er zoveel activiteit, zoveel voordelen.
But when we got it, now you have all the level of activity, all the benefit from it.
DutchHij laat ze eten zoveel ze willen en hij zegt, "Normaal, is het zo rond 50 procent.
He lets them take what they want and he says, "Usually, it's about 50 percent.
DutchIk maakte een website omdat ik zoveel vragen kreeg over Mola's en maanvissen.
I set up a website because I was getting so many questions about Molas and sunfish.
DutchHet is dan ook verstandig zoveel mogelijk te investeren in goede betrekkingen.
To devote as many resources as possible to good relations is a wise policy.
DutchDat zijn zoveel vragen dat een discussie over een centrum alleen maar afleidend werkt.
There are so many questions that the debate about a centre is just a distraction.
DutchIk zou zeggen, Europese regelgeving: zoveel als nodig, maar zo weinig als mogelijk.
As for European regulations - as many as are needed, but as few as possible.
DutchWaarom komt het zo weifelachtig over, terwijl het zo sterk is en zoveel kansen biedt?
Why, with all its strengths and opportunities, does it display such hesitancy?
DutchHet was verbazend te zien hoe iedereen zoveel macht had en nu om zijn rechten vroeg.
It was amazing how everyone was so empowered and now asking for their rights.
DutchDacht iemand terwijl ik aan het spelen was, "Waarom legt hij zoveel nadrukken?"
Did anybody think while I was playing, "Why is he using so many impulses?"
DutchMet zoveel keuzemogelijkheden vinden mensen het lastig om een keuze te maken.
With so many options to choose from, people find it very difficult to choose at all.
DutchInvesteer je zoveel mogelijk tijd en energie in de mensen die je dierbaar zijn?
Do you invest the time with your loved ones that you could do, and energy?