nizozemsko-anglicko překlad pro "zich voordoen"

NL

"zich voordoen" anglický překlad

NL

zich voordoen {sloveso}

volume_up
zich voordoen (také: zich aanstellen)
zich voordoen (také: wassen, stijgen, rijzen, opstaan)
zich voordoen (také: zich aanstellen, poseren)
zich voordoen (také: zich aanstellen)
zich voordoen (také: wassen, stijgen, rijzen, opstaan)
zich voordoen (také: opstaan, gaan staan)

Podobné překlady pro "zich voordoen" anglicky

zich zájmeno
voordoen sloveso

Příklady použití pro "zich voordoen" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

DutchIk geloof echter eerlijk gezegd niet dat deze renationalisatie zich zal voordoen.
At the end of the day, I honestly do not believe that this fear is justified.
DutchDit is iets waar we te zijner tijd naar moeten kijken, mocht dit probleem zich voordoen.
That is something we may need to look at in due course, if the problem emerges.
DutchEn als de bodem van een economie inzakt kunnen er zich enorme kettingreacties voordoen.
And when the bottom falls out of an economy there can be enormous knock-on effects.
DutchOm te beginnen vind ik dat we niet moeten doen alsof de problemen zich overal voordoen.
Firstly, I believe we should not generalise certain cases which have arisen.
DutchDie verhoging zou worden beoordeeld in de omstandigheden zoals die zich nu voordoen.
That was subject to evaluation and an assessment in the circumstances that now prevail.
DutchEen van de gevolgen van de EMU is immers dat er zich meer fusies voordoen.
One consequence of EMU is, of course, that we see more and more mergers.
DutchHet is niet voldoende om te bepalen wanneer de rampen zich zullen voordoen.
It is not enough for us to settle for an accurate calculation of when crises will strike.
DutchWe zullen ons handelen moeten afstemmen op de problemen die zich voordoen.
In the light of the various problems, we shall then consider what to do.
DutchWe moeten de feiten en omstandigheden bekijken zoals die zich aan ons voordoen.
We must look at the facts and situation that presents itself to us.
DutchCollega Klamt heeft paradigmatische voorbeelden genoemd van situaties die zich voordoen.
Mrs Klamt has already given paradigmatic examples of some such situations.
DutchEr zijn echter ook andere gebieden in de wereld waar dit probleem zich kan voordoen.
There are, however, other places too in which this could be relevant.
DutchIk zal me daarom beperken tot de gebieden waar de voornaamste problemen zich voordoen.
I will therefore focus on the areas where the main difficulties arise.
DutchWe hebben een beter systeem nodig om de problemen te herkennen voordat ze zich voordoen.
We need a better mechanism to recognise the problems before they arise.
DutchDeze problemen vragen om een pragmatische aanpak wanneer zich nieuwe uitdagingen voordoen.
A pragmatic approach is needed to these problems when new challenges present themselves.
DutchIk zou willen weten of zulk een ramp zich opnieuw kan voordoen.
I would be interested to know: can this kind of disaster happen again, yes or no?
DutchHet zijn eigenlijk mini-verduisteringen die zich voordoen als een planeet voor zijn ster passeert.
It's actually mini-eclipses that occur when a planet passes in front of its star.
DutchWat is men van plan te doen om te voorkomen dat dezelfde situatie zich bij Europol gaat voordoen?
What are we considering doing in the case of Europol so that this is not repeated?
DutchDe problemen die zich voordoen in die gebieden zijn gewoonlijk van andere aard.
Usually, the problems in those areas are of a different order.
DutchIk vraag dit omdat dit niet de eerste keer is dat zich dergelijke ongelukken voordoen.
I ask because this is not the first time accidents have happened.
DutchEn wie zal schadevergoeding betalen aan benadeelde partijen wanneer zich problemen voordoen?
And where problems arise, who will pay compensation to injured parties?