NL verwijt
volume_up
{het}

volume_up
reproach {podstatné jméno}
Dit verwijt is gericht aan de lidstaten en ook aan de Commissie.
This is a reproach directed at the Member States and also at the Commission.
Dat is geen verwijt, veeleer een vaststelling.
This is not intended as a reproach, it is simply a statement of fact.
Dat is volstrekt geen verwijt aan de rapporteur.
This is by no means a reproach for the rapporteur, absolutely not at all.
verwijt (také: tegenbeschuldiging)
volume_up
recrimination {podstatné jméno}
Dit is echter geen verwijt, want het was voor het Parlement geen gemakkelijke opgave om onder deze tijdsdruk alles tot in detail juist te verwerken.
That is not, however, a recrimination, because it was simply difficult for Parliament to cover everything properly under such pressure of time.
verwijt
volume_up
reproval {podstatné jméno}

Příklady použití pro "verwijt" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

DutchMen verwijt de Europese Commissie dat zij daar te weinig toezicht op heeft gehouden.
The European Commission has been blamed for not keeping a close enough eye on it.
DutchKomt u nu niet met het verwijt dat men specifiek hier ziektes kan oplopen.
We are not going to mention every illness we have ever suffered in another country.
DutchIk wijs dit verwijt van de hand en verzoek u dat in de Notulen op te nemen.
I would ask for my protest at this accusation to be recorded in the Minutes.
DutchNepal verwijt Bhutan een gebrek aan bereidheid om effectieve oplossingen te zoeken.
Nepal accuses Bhutan of not being ready to adopt effective solutions.
DutchWat ik niet helemaal heb begrepen, is uw verwijt aan het adres van onze fractie.
However, I do not quite understand your criticism of my group.
DutchOok moeten we toegeven dat het gezegde van de pot verwijt de ketel hier wel degelijk opgaat.
We also need to recognise that people who live in glasshouses should not throw stones.
DutchVandaag hebben wij hier duidelijk gemaakt dat dit verwijt geen steek houdt.
Here today, we have made it clear that this accusation is untrue.
DutchIk verwijt u dat u zich vastklampt aan de afgewezen Europese grondwet.
I criticise you for clinging onto the rejected European constitution.
DutchOok heb ik het verwijt gehoord en gelezen dat we te langzaam in beweging zijn gekomen.
I have also heard, and read, complaints that we moved too slowly.
DutchWe kennen het verwijt dat parlementen niet met geld kunnen omgaan.
We have already heard the criticism that parliaments do not know how to deal with money.
DutchDat is geen verwijt aan de Commissie, want die kan dat niet.
I am not pointing the finger at the Commission, because it cannot handle this.
DutchNiemand wil met een dergelijk verwijt en met name met zo'n verantwoordelijkheid geconfronteerd worden.
No one wants to be exposed to this criticism and, above all, this responsibility.
DutchMen verwijt de regering dat ze niet helemaal zo doortastend optreedt als wel noodzakelijk zou zijn.
The government is accused of not proceeding with the required degree of decisiveness.
DutchHet belangrijkste verwijt dat ik het verslag-Oostlander maak, is dat het deze boodschap niet afgeeft.
My main criticism of the Oostlander report is that it does not convey this message.
DutchTen derde berust het verwijt van een gebrekkige consultatie van de sector beslist niet op waarheid.
Thirdly, the alleged poor consultation of the sector does not correspond to the truth.
DutchU verwijt ons dat wij een aantal gegevens voor 1996 niet hebben vrijgegeven.
You complain that we have provided no statistics for 1996.
DutchOok de Commissie ontwikkelingssamenwerking verwijt de Unie terecht tweeslachtigheid.
The Committee on Development and Cooperation also quite rightly accuses the Union of being ambivalent.
Dutch-- Mijnheer de Voorzitter, ik ben zeer verbaasd over het verwijt van de heer Brok aan ons adres.
   – Mr President, I am very surprised at the accusation that Mr Brok has laid at our door.
DutchWe horen vaak het verwijt dat EU-regels te gedetailleerd zijn.
EU rules are, of course, often criticised for being much too detailed.
DutchDestijds kregen wij het verwijt dat wij 1996 en 1998 door elkaar haalden.
At the time, we were accused of confusing 1996 and 1998.