nizozemsko-anglicko překlad pro "verbergen"

NL

"verbergen" anglický překlad

volume_up
verbergen {tranz. sl.}

NL verbergen
volume_up
[verborg|verborgen] {sloveso}

En dan kan een programma zich hier verbergen...... of terugkeren naar de Bron.
And when it does, a program can either choose to hide here...... or return to the source.
Tot mijn verbazing zei 22 procent dat ze een miskraam voor hun echtgenoot zouden verbergen.
And astoundingly, 22 percent said they would hide a miscarriage from their spouse.
Het zoveelste enorme propagandaproject om de waarheid te verdraaien en te verbergen.
Another huge propaganda project to distort and hide the truth.
verbergen (také: camoufleren)
Achter welke letters van het alfabet de terroristen hun wreedheid verbergen, heeft geen enkel belang.
It does not matter what letters of the alphabet the terrorists use to camouflage their atrocities.
verbergen (také: omkopen, aansmeren)
verbergen (také: verdoezelen, bedekken)
Daarom hebben we verschillende strategieën ontwikkeld om het te verbergen.
So we've developed certain tactics and strategies to cover up.
Er is een schijndemocratie gecreëerd om de waarheid te verbergen en niet om haar te laten zien.
Apparent democracy has been produced to cover up the truth, not to reveal it.
Dat is een ander gevaar van de Albanese kwestie: het vermoeden rijst dat iemand iets wil verbergen, iets wil verdoezelen dat in werkelijkheid niet bestaat.
Here we have another danger linked to the Albanian question: suspicions are being aroused that someone wants to hide something, to cover up something that in fact does not exist.
verbergen (také: verstoppen)
verbergen (také: wegsteken)
Nou, kijk, ze zeggen dat die twee oude mannen... miljoenen in contanten verborgen hebben.
Now, look... they say these two old men got millions stashed away in cash.
Ze weet vast niet waar hij dingen verbergt.
She won't know where... he stashes things.
verbergen

Příklady použití pro "verbergen" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

DutchWe verbergen die prijs achter de sociale aanvaarding van uitdijende tailles.
We are hiding that cost behind the social acceptance of expanding waistlines.
DutchIk kan dit niet doen, ik heb dit al vaak uitgelegd en heb niets te verbergen.
I have explained this on a number of occasions and am hiding nothing.
DutchWe moeten onze stijgende emissies niet verbergen, maar terugdringen.
Instead of hiding our growing emissions temporarily, we have to reduce them.
DutchIn de kieren van de Europese wetgeving verbergen zich moordenaars, dieven en verduisteraars.
Murderers, thieves and embezzlers are hiding within the interstices of European law.
DutchIn Portugal kennen wij het gezegde " wie niets te verbergen heeft, heeft ook niets te vrezen ".
In Portugal, we have a saying that " if you owe nothing you have nothing to fear '.
DutchWe moeten ons niet verbergen achter het feit dat Internet dergelijke " praktijken " vergemakkelijkt.
We must not be blind to the fact that the Internet facilitates these 'practices '.
DutchZij die Europa naar de verdoemenis helpen, verbergen zich in Brussel zelf.
Finally, the destroyers of Europe are hiding in Brussels itself.
DutchOnze cultuur is bezeten van perfectie en het verbergen van problemen.
Our culture is obsessed with perfection and with hiding problems.
DutchDoctor, ik kan me niet verbergen terwijl u me beschermd.
Doctor, I can't keep hiding in the background while you protect me.
DutchDuizenden verbergen zich in de jungle of dwalen angstig in de hitte zonder voedsel, water of hoop.
Thousands are hiding in the jungle or are wandering fearfully in the heat without food, water or hope.
DutchHet probleem is dat we die prijs verbergen onder de golven.
The problem is we are hiding that cost beneath the waves.
Dutch"Langzaam leerde ik het te verbergen, omdat ik niet wilde dat iemand wist wat er bij mij thuis gebeurde.
"I began to learn how to cover it up, because I didn't want nobody to know that this was happening in my home.
DutchIs er achter de gesloten deuren soms iets te verbergen?
Do things need to be hidden behind closed doors?
DutchEn we verbergen die prijs achter monsterwinsten.
And we are hiding that cost behind monster profits.
DutchWat valt er in dit verband eigenlijk te verbergen?
What aspect of this needs to remain secret?
DutchMijn kantoor is opvouwbaar, gemakkelijk te verbergen.
DutchHet korte verslag van de heer Tillich mag niet verbergen dat deze procedure echt moeizaam en zorgwekkend verlopen is.
This short report by Mr Tillich hides the fact that its gestation has been frankly laborious, as well as alarming.
DutchHet zijn al diegenen die terroristen steunen, verbergen, helpen en financieren, die deel uitmaken van een terroristische organisatie?
Those who support, shelter, assist or fund terrorists also form part of the terrorist organisation?
DutchDemocratische ontwikkelingen worden verkracht, oppositieleiders vermoord, journalisten, advocaten moeten zich verbergen.
Democracy is being violated, opposition leaders murdered, and journalists and lawyers are having to go into hiding.
DutchEre wie ere toekomt: de rapporteur heeft haar werkelijke boodschap heel geraffineerd achter technische nuances weten te verbergen.
The rapporteur must be given credit for having cunningly hidden her real message behind technical nuances of meaning.