nizozemsko-anglicko překlad pro "strikt"

NL

"strikt" anglický překlad

volume_up
strikt {příd. jm.}
volume_up
strikt {přísl.}

NL strikt
volume_up
{přídavné jméno}

strikt (také: stipt, zwaar, streng, bar)
volume_up
strict {příd. jm.}
Europa moet erop toezien dat de regels van de Uruguay-ronde strikt nageleefd worden.
Europe has to ensure strict compliance with the rules of the Uruguay round.
We moeten er dan ook op toezien dat deze richtlijn strikt wordt nageleefd.
We have to monitor the strict implementation of this directive.
Voorzitter, de voorwaarden om een werkloosheidsuitkering mee te nemen zijn heel strikt.
The conditions for transferring unemployment benefits to another country are very strict.
strikt (také: streng, wettisch, gestreng)
volume_up
stringent {příd. jm.}
We must take stringent measures in this regard.
Men moet ervoor zorgen dat de voorschriften voor de huizenbouw strikt in acht worden genomen en daar strenge controle op wordt uitgeoefend.
Construction must be oriented towards ever more stringent application of planning rules, standards and controls.
In de kandidaat-landen zijn sociale problemen en misschien zelfs onlusten te verwachten als gevolg van het strikt voldoen aan de toetredingsvoorwaarden.
In the candidate countries we must expect social problems, not to say social upheaval, as a result of stringent application of the demands of membership.
strikt (také: stipt, streng, stroef, nauw)
volume_up
tight {příd. jm.}
Wij hebben immers zeer strikt bepaald wanneer levensmiddelen mogen worden bestraald.
Because we have placed very tight restrictions on the scope for using ionised radiation.
The timetable for 2004 is a tight one.
Het toezicht op en de tenuitvoerlegging van de overeenkomst zullen strikt verlopen, met name ten aanzien van de minimumprijs.
Monitoring and enforcement of the agreement will be tight, especially regarding the minimum price.
strikt (také: streng, wettisch, gestreng)
volume_up
rigourous {příd. jm.}
strikt (také: streng, bar, ruw)
volume_up
dour {příd. jm.}

Příklady použití pro "strikt" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

DutchAls juridische tekst is zij waarschijnlijk doeltreffender als zij zeer strikt is.
As a legislative text is may also be more effective if it remains narrow in scope.
DutchBeiden hebben zij zich echter strikt gehouden aan de tijd die hun was toebedeeld.
Both of them, however, held very closely to the time that they were allocated.
DutchDe Voorzitter zal daarom strikt toezien op de eerbiediging van de spreektijd.
The Chairman will therefore have to strictly monitor adherence to speaking times.
DutchDe productie moet strikt worden afgestemd op de consumptie in de Europese Unie.
Production must be adjusted strictly in line with consumption in the European Union.
DutchOp dit ogenblik stel ik vast dat een meerderheid het criterium strikt wil toepassen.
The trend as I see it at present is to continue to apply this criterion strictly.
DutchHet blijft wat tijd betreft strikt gekoppeld aan de afronding van de WTO-procedure.
It continues to be strictly related in time to the conclusion of the WTO procedure.
DutchMaar strikt genomen moeten ze hier zijn wanneer hun naam wordt afgeroepen.
Strictly speaking, however, they should be here for their name to be read out.
DutchWe moeten niet meer gegevens delen dan strikt noodzakelijk is om ons doel te bereiken.
We should not share more data than is strictly needed to achieve our purpose.
DutchDe EU is geen staat, maar moet een strikt internationaal samenwerkingsorgaan blijven.
The EU is not a state, but should strictly be intergovernmental cooperation.
DutchIk moet helaas vaststellen dat het Reglement erg strikt is - maar ik aanvaard het.
With regret, however, I accept the constraints of the Rules of Procedure.
DutchDe meerderheid van het Parlement is echter altijd strikt bij haar standpunt gebleven.
But a majority of Parliament has always adopted an uncompromising position.
DutchMevrouw Mann, volgens het Reglement was dat strikt genomen geen motie van orde.
   – Mrs Mann, that was not exactly a point of order according to the Rules of Procedure.
DutchDe Commissie wilde dit strikt beperken tot plaatsen waar gezwommen wordt.
The Commission wanted to limit it strictly to places where people go bathing.
DutchDaarom wil ik u verzoeken zich zo strikt mogelijk aan de tijd te houden.
I would therefore ask you to adhere as closely as possible to the scheduled timing.
DutchHet verbod op ontslag tijdens de zwangerschap dient strikt te worden nageleefd.
The ban on dismissal during pregnancy must be strictly complied with.
DutchDit betekent dat de Voorzitter van de vergadering het Reglement strikt heeft toegepast.
This means that the president of the sitting strictly applied the Rules of Procedure.
DutchBovendien moet alle informatie strikt vertrouwelijk worden behandeld.
All information, furthermore, would need to be treated strictly confidentially.
DutchSoms moeten wij prioriteiten stellen en erg strikt zijn om elkaar in deze strijd te helpen.
We must sometimes prioritise and be very careful to help each other in this fight.
DutchWe hebben dus behoefte aan een strikt wettelijk kader en duidelijke juridische bakens.
We therefore need a rigorous legal framework and clear legal guidelines.
DutchMaar het is vooral noodzakelijk dat de bestaande regels strikt worden nageleefd.
But above all it is essential that the existing rules are applied.