nizozemsko-anglicko překlad pro "stelen"

NL

"stelen" anglický překlad

NL stelen
volume_up
[stal|gestolen] {sloveso}

Oo, hij gaat stelen, hij gaat stelen, hij gaat iets vreselijks doen."
Ooh, he's going to steal; he's going to steal; he's going to do a terrible thing.'
Als kinderen voortdurend honger lijden, gaan ze bedelen en zelfs uit stelen.
If children are constantly hungry, they will begin to beg and even steal.
Ook moeten degenen die van hun eigen landgenoten stelen, worden tegengehouden.
Moreover, those who steal from their own countrymen should be stopped.

Příklady použití pro "stelen" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

DutchHij had zeker de show kunnen stelen in het kringgesprek na de zomervakantie. ~~~ ...
And he could have written quite an essay on "What I Did Over My Summer Vacation."
DutchFraude en stelen zijn op dit moment eigenlijk gewoon een levenswijze; het wordt gepland.
Fraud and theft are now a way of life and are turning into a scientific study.
DutchEerst stelen ze mijn bagage...... met mijn memoires waaraan ik zolang werkte.
First, the theft of my baggage...... including my memoirs, on which I spent countless hours.
DutchIn zekere zin wordt de EU ervan beschuldigd van de armen te stelen om de allerarmsten te helpen.
In some senses the EU is being accused of taking from the poor to help the poorest.
DutchDaardoor stelen zij arbeidsplaatsen van sommige van de armste landen die hier vertegenwoordigd zijn.
That is robbing the jobs of some of the poorer states who are represented here.
DutchVraag je of ik hulp nodig heb of denk je dat ik deze auto aan het stelen ben?
You asking me if I need help, or if I'm stealing this car?
DutchHet stelen van gevoelige informatie over gewone mensen is natuurlijk ook een misdaad.
Stealing sensitive information on ordinary people is also obviously a crime, when you think about it.
DutchWe stelen niet alleen olie van toekomstige generaties, maar ook van de armen op de wereld.
We are stealing oil supplies not only from future generations, but also from the world ’ s poor.
DutchZij stelen de elektriciteit en bedraden de buurt.
People burn trash to get rid of the garbage, and they dig their own sewer channels.
DutchZiet het er naar uit alsof ik deze auto aan het stelen ben?
Does it look like I'm stealing this car?
DutchHet verhaal stelen is niet de overtreding, jongen.
Look, the crime is not stealing the story, son.
DutchWij hebben gehoord dat Roemeense kinderbendes naar Duitsland werden gehaald om daar handtassen te stelen.
In Germany we have heard that gangs of children were shipped into Germany from Romania with the job of picking pockets.
DutchHet is weer zover, Aladdin is weer eens aan stelen.
DutchJe krijgt geen katanazwaard door het te stelen.
You cannot get katana sword by stealing.
DutchKonvooien zijn niet immuun voor acties van terroristen die erop uit zijn pakketten hoogradioactief materiaal te stelen.
Convoys are not immune to terrorist attack aimed at stealing the packages containing highly radioactive substances.
DutchIk denk dat er manieren zijn -- en ik ben hier zowel heel respectvol als volstrekt onbeschaamd -- om te stelen van religies.
I think there are ways -- and I'm being both very respectful and completely impious -- of stealing from religions.
DutchDe doodstraf was een straf voor een veelheid aan niet-gewelddadige misdaden: kritiek hebben op de koning, brood stelen.
The death penalty was a sanction for a long list of non-violent crimes: criticizing the king, stealing a loaf of bread.
Dutch. ~~~ En dus verbruiken we ons kapitaal, stelen we het van de toekomst.
But of course, you can't borrow natural resources, so we're burning through our capital, or stealing from the future.
DutchIk heb ze betrapt, en ze bleken te werken voor de toenmalige Sovjet-KGB, en informatie te stelen en te verkopen.
And I caught the guys, and they turned out to be working for what was then the Soviet KGB, and stealing information and selling it.
DutchIn Burundi ontmoette ik in een gevangenis geen 12-jarige, maar een 8-jarige jongen voor het stelen van een mobiele telefoon.
In Burundi I walked into a prison and it wasn't a 12-year-old boy, it was an 8-year-old boy for stealing a mobile phone.