nizozemsko-anglicko překlad pro "op de hoogte van"

NL

"op de hoogte van" anglický překlad

NL op de hoogte van
volume_up

1. obrazně

op de hoogte van
Burgers en kleine bedrijven zijn niet altijd op de hoogte van de potentiële effecten.
Citizens and small businesses are not always aware of the potential effects.
Ik was persoonlijk op de hoogte van de verklaring die u nu openbaar heeft gemaakt.
I was personally aware of the explanation, which you have now given publicly.
Ik ben op de hoogte van het oordeel van het Parlement over het Commissievoorstel.
I am aware of Parliament's evaluation of the Commission proposal.
op de hoogte van
op de hoogte van
Mevrouw de afgevaardigde, de Commissie is niet op de hoogte van de zaken die u zojuist heeft genoemd.
Mrs Izquierdo Rojo, no knowledge such as you have just described has come to the Commission's attention.
Wat anthrax betreft, de Raad is niet op de hoogte van het genoemde productieprogramma van het Iraanse regime.
As far as anthrax is concerned, the Council has no knowledge of any specific production programme of the Iranian regime.

2. doslovně

op de hoogte van

Podobné překlady pro "op de hoogte van" anglicky

op přídavné jméno
op příslovce
op předložka
op spojka
English
de člen
English
hoogte podstatné jméno
van příslovce
English
van předložka

Příklady použití pro "op de hoogte van" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

DutchBewoners van deze wijk waren niet op de hoogte van de aanwezigheid van de vuurwerkfabriek.
Residents of this estate were unaware of the presence of the fireworks factory.
DutchHij was ongetwijfeld niet op de hoogte van alle details van dit jaarboek.
I do not think that he had seen all the details included in this directory.
DutchDe secretaris-generaal, die hier aanwezig is, is op de hoogte van het betreffende document.
The Secretary-General, who is present today, is familiar with this document.
DutchZij houdt haar met name op de hoogte van de contacten met de nationale overheden.
In particular, it reports contacts made with national authorities.
DutchDe lidstaat stelt de Commissie op de hoogte van de genomen compenserende maatregelen
It shall inform the Commission of the compensatory measures adopted. "
DutchWij zijn allemaal op de hoogte van de huidige ontwikkelingen in verband met Irak.
We are all conscious of the present developments regarding Iraq.
DutchU bent in deze fase allen ongetwijfeld volledig op de hoogte van de inhoud van de Grondwet.
You will all be more than familiar at this stage with the contents of the Constitution.
DutchDe Commissie is op de hoogte van deze fouten en zij zal deze afhandelen.
The Commission knows about these errors, and it will deal with them.
DutchWe zijn volledig op de hoogte van de inhoud van dat rapport, waarmee rekening moet worden gehouden.
We know the content of that report very well and it has to be taken into account.
DutchUiteraard stel ik u op de hoogte van het antwoord dat ik ongetwijfeld van de heer Ries zal krijgen.
I will, of course, keep you updated on the reply that Mr Ries is bound to send me.
DutchWe zijn maar al te goed op de hoogte van het bedroevend hoge aantal verkeersongevallen in Europa.
We are sadly all too familiar with the high figures of road accidents across Europe.
DutchToen de resolutie werd voorbereid waren we niet op de hoogte van hetgeen er in Belgrado gebeurde.
When the resolution was drafted we did not know what was then happening in Belgrade.
DutchIk ben goed op de hoogte van uw voorstel voor een Europees Jaar tegen geweld jegens vrouwen.
I am well acquainted with your proposal of a European Year Against Violence Against Women.
DutchWant is de advocaat van zijn keuze nu wel of niet op de hoogte van het Luxemburgse recht?
Will the lawyer he chooses be familiar with Luxembourg law or not?
DutchUzelf, mijnheer Whitehead, bent ook uitstekend op de hoogte van deze argumenten.
You, Mr Whitehead, are particularly familiar with these.
DutchDe meeste rokers zijn niet op de hoogte van alle risico's en dragen ook niet alle kosten van hun keuze.
Most smokers neither know the full risks nor bear the full costs of their choice.
DutchIk ben geheel op de hoogte van dit probleem, waarvoor onze excuses.
I have been fully informed of this problem, and we apologise for it.
DutchWeet je, ik ben niet meer zo op de hoogte van voortplanting bij kikkers.
You know, I'm not really up on my frog reproduction that much.
DutchDe mensen zijn immers niet op de hoogte van de wijze waarop dit beleid gecoördineerd wordt.
Yet, people are not familiar with these methods of coordination.
DutchIk ben ook wel op de hoogte van die beroemde veertien dagen, mijnheer Purvis.
I know there are the famous fourteen days, Mr Purvis.