nizozemsko-anglicko překlad pro "met succes"

NL

"met succes" anglický překlad

NL

met succes {příslovce}

volume_up
Ik vind dat het beslissende punt en ik hoop dat dit met succes wordt aangepakt.
I regard this as the decisive issue and hope it will be tackled successfully.
Intussen hebben we met succes een aanzienlijk hervormingstraject afgelegd.
We have now successfully progressed a considerable distance along the reform road.
In Europa en in de Verenigde Staten wordt de ziekte met succes bestreden.
The disease is being tackled successfully in Europe and the United States.

Podobné překlady pro "met succes" anglicky

met příslovce
met předložka
met spojka
English
succes podstatné jméno

Příklady použití pro "met succes" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

DutchHierdoor rijzen er toch vragen in verband met het succes van het structuurbeleid.
This in itself raises the question of the success of the structural policies.
DutchMaar we zijn erin geslaagd de deeltjes met succes te beheersen in de patient.
But we have succeeded in containing the particles safely inside the patient.
DutchIn Londen en Stockholm worden momenteel met succes fileheffingen toegepast.
Congestion charging, as used in London and Stockholm, is a success at present.
DutchIk wens u alle succes met het voorzitterschap en op onze steun kunt u alvast rekenen.
I wish you every success with the Presidency, and you can rely on our support.
DutchGefeliciteerd met je examenresultaten en veel succes met je toekomstige carrière.
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
DutchVelen kijken overigens met bewondering naar het succes van bijvoorbeeld Bill Gates.
Moreover, many people are amazed at the success of Bill Gates, for example.
DutchWe hebben samen met succes een historische opdracht volbracht, namelijk de uitbreiding.
In one historic area – that of enlargement – we achieved great things together.
DutchMevrouw de Voorzitter, ook ik wil u feliciteren en succes wensen met uw werk.
Mr President, I too should like to congratulate you and wish you every success in office.
DutchIk wens het voorzitterschap veel succes met het eenmakingsproject van Europa.
I would like to wish the presidency every success in its work on implementing one Europe.
DutchIk wens de onderhandelaars nog veel succes met hun belangrijke werk.
I wish the negotiators continued success with their work in this important area.
DutchIk feliciteer hem en zijn vrouw Pat, die hem altijd steunt, persoonlijk met dit succes.
I congratulate him and his ever-supportive wife, Pat, personally on this achievement.
DutchIn het verleden hebben democratieën deze gevaren met wisselend succes aangepakt.
Previous attempts by democratic societies to tackle this threat have met with varying success.
DutchIk wens u succes met uw werk tijdens het Luxemburgse voorzitterschap.
I want to wish you the best of luck with your work during the Luxembourg Presidency.
DutchIk verheug me samen met u over het succes van deze ontwerpresolutie.
Like you, I am extremely pleased that this resolution has been so successful.
DutchIk ben ervan overtuigd dat wij u binnenkort kunnen gelukwensen met uw politiek succes.
I believe that before long we will be able to congratulate you on your political success.
DutchDe Taliban hebben alleen een notoir succes geboekt met de vermindering van de opiumproductie.
The Taliban have scored a notable success only in reducing opium production.
DutchIk wens commissaris Reding veel succes toe met haar aanpak van dit probleem.
I wish Commissioner Reding well in getting on with this problem.
DutchMijnheer de fungerend voorzitter, ik wens Zweden veel succes met zijn eerste voorzitterschap.
Mr President-in-Office of the Council, I wish Sweden good luck in its first presidency.
DutchVoor het overige wens ik de heer Papastamkos succes met de verdere uitwerking van dit idee.
Quite apart from that, I wish Mr Papastamkos every success in carrying this idea forward.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik wil de rapporteur veel succes wensen met zijn werk.
I would like to wish the rapporteur every success in his work.