nizozemsko-anglicko překlad pro "laveren"

NL

"laveren" anglický překlad

NL laveren
volume_up
[laveerde|gelaveerd] {sloveso}

Příklady použití pro "laveren" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

DutchWij willen tussen twee klippen door laveren, mijnheer de Voorzitter.
We wish to avoid two pitfalls, Mr President.
DutchIn Amsterdam werd nauwere samenwerking uitsluitend aangenomen om tussen twee klippen door te laveren: namelijk impasse en uiteenvallen.
Closer cooperation was only adopted at Amsterdam to navigate between two pitfalls: paralysis or fragmentation.
DutchDaarbij zullen we moeten laveren tussen eerbiediging van het Verdrag, met name op het punt van de mededingingsregels, en het belang van het regionaal beleid.
We have to find a way forward which reconciles complying with the Treaties, especially in terms of the rules of competition, and regional policy.
DutchZij weet altijd behendig tussen de nationale standpunten te laveren en verliest nooit het geheel aan voedselveiligheidswetgeving uit het oog dat wij stukje bij beetje opbouwen.
She always manages to steer between national positions and never loses sight of that corpus of food safety legislation which we are slowly bringing together.