nizozemsko-anglicko překlad pro "iets aan toevoegen"

NL

"iets aan toevoegen" anglický překlad

Viz příklady pro použití "iets aan toevoegen" v kontextu.

Podobné překlady pro "iets aan toevoegen" anglicky

iets podstatné jméno
iets spojka
English
iets zájmeno
English
aan příslovce
aan předložka
toevoegen sloveso

Příklady použití pro "iets aan toevoegen" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

DutchIk moet er nog iets aan toevoegen: we hebben marktdenken geïntroduceerd in Natura 2000.
Furthermore, I must say something else: we have created a market spirit for Natura 2000.
DutchDan wil ik hier nog iets aan toevoegen in verband met de problemen in de risicogebieden.
Allow me to say a few more words about the problem of the risk area.
DutchIk heb zoëven de buitenlandse betrekkingen even aangeraakt en ik wil daar nog iets aan toevoegen.
I touched briefly on external relations, and I should like to add something to that.
DutchMijnheer de commissaris, ik ben tevreden met uw antwoord, maar ik wil er nog iets aan toevoegen.
Mr Commissioner, I am satisfied with your reply, but I would like to add something else.
DutchIk wil daar nog iets aan toevoegen over de andere, eveneens belangrijke criteria voor toetreding.
I would like to add a few words about the other, equally important, accession criteria.
DutchMevrouw de Voorzitter, daar wil ik graag nog iets aan toevoegen.
Madam President, I would very much like to add to what has been said.
DutchDesalniettemin mag de heer Yiannitsis hier antwoord op geven of er iets aan toevoegen als hij dat nodig acht.
Nonetheless, Mr Yiannitsis is free to respond or comment should he wish to do so.
DutchIk wil hier bij deze gelegenheid nog iets aan toevoegen.
And I should like to take this opportunity to add something else.
DutchIk wil hier iets aan toevoegen betreffende de landbouw.
And let me just say something about agriculture.
DutchMijnheer MacCormick, wilt u hier nog iets aan toevoegen?
Mr MacCormick, did you want to add anything?
DutchIk wil hier met alle respect nog graag iets aan toevoegen.
Let me add something else, with respect.
DutchIk sluit mij aan bij de woorden van de heer Wurtz, maar ik wil daar nog iets aan toevoegen in verband met onze eigen taak.
I concur with what Mr Wurtz has said, but I should like to add something in relation to our own mandate.
DutchMijnheer Kelam, wilt u hier iets aan toevoegen?
Mr Kelam, do you wish to add anything?
DutchToch wil ik er nog iets aan toevoegen.
I would, however, like to say one more thing.
DutchDaar wil ik nog iets aan toevoegen.
I should like to add something on this matter.
DutchIk wil er echter nog iets aan toevoegen.
I would like to add something, however.
DutchHet verslag en het voorstel van de heer Takkula zijn prima, maar wij wilden daar met onze twee amendementen iets aan toevoegen.
The recommendation and report by Mr Takkula are astounding, but what does our proposal with the two amendments add?
DutchIk wil daar nog wel iets aan toevoegen.
It is one in which I am happy to join.
DutchIk wil daar nog iets aan toevoegen.
That was the first point I wanted to make.
DutchIk wil daar nog iets aan toevoegen.
I should like, even so, to add something.

Jiná slova

Dutch
  • iets aan toevoegen

Podívejte se na česko-anglický slovník od bab.la.