nizozemsko-anglicko překlad pro "iemand voorstellen"

NL

"iemand voorstellen" anglický překlad

NL iemand voorstellen
volume_up
{sloveso}

iemand voorstellen

Podobné překlady pro "iemand voorstellen" anglicky

iemand podstatné jméno
iemand přídavné jméno
English
iemand předložka
English
iemand zájmeno
voorstellen sloveso

Příklady použití pro "iemand voorstellen" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

DutchIk kon me niet voorstellen dat iemand zo lang in de sneeuw kon liggen en dan opstaan.
I couldn't imagine anybody laying in the snow that long a time and then getting up.
DutchIk kan me niet voorstellen dat iemand in dit Huis een dergelijke ontwikkeling verlangt.
I do not imagine that anyone in this House would call for such a development.
DutchIk kan mij niet voorstellen dat iemand met zijn kapotte schoenen vanuit Nederland naar Finland zou gaan.
I cannot imagine anyone taking his shoes from the Netherlands to Finland to be mended.
DutchIk geloof dat zich hier nauwelijks iemand kan voorstellen wat de slachtoffers in werkelijkheid moeten ondergaan.
I do not believe anyone here can imagine what the victims really had to suffer.
DutchIk kan mij niet voorstellen dat iemand tegen dit verslag zou kunnen stemmen.
In fact, I cannot imagine anyone voting against it.
DutchIk kan mij nauwelijks voorstellen dat iemand daarop tegen is, maar ik heb toch van de rapporteur vernomen dat zij dat wel is.
Although I can hardly imagine that someone should be opposed to this, I heard the rapporteur say that she is.
DutchIk kan me moeilijk voorstellen dat iemand op basis van de feiten uw resultaten en dus de basis voor uw conclusies onderuit kan halen.
It would be difficult to question your findings and hence the grounds for your conclusions on the basis of the facts.
DutchDe voornaamste reden van dat falen is dat het internet veel populairder en krachtiger is gebleken dan iemand zich kon voorstellen.
And the main reason it hasn't worked is the Internet has turned out to be far more popular and far more powerful than anyone imagined.
DutchIn reactie op de eerste spreker vandaag, die zich niet kon voorstellen dat iemand van ons ooit een mooier kantoor had gehad dan hier, het volgende.
I would like to respond to the first floor speaker today who asked if any Members had previously had better offices; we had such fine offices here, had we ever had better ones?
DutchIs er hier iemand die zich kan voorstellen dat een bank of een andere financiële instelling zakelijke betrekkingen zou aangaan zonder de identiteit van de cliënt vast te stellen?
Can anyone here imagine that a bank or some other financial institution would enter into business relations without ascertaining the identity of his client?