nizozemsko-anglicko překlad pro "getallen-"

NL

"getallen-" anglický překlad

volume_up
getallen- {příd. jm.}

NL getallen-
volume_up
{přídavné jméno}

getallen- (také: rekenkundig, numeriek)
volume_up
numerical {příd. jm.}

Příklady použití pro "getallen-" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

DutchDus deze getallen zijn de getallen die de ruwheid van deze oppervlaktes weergeven.
So these numbers are the numbers which denote the roughness of these surfaces.
DutchIs er enige manier waarop ik zou kunnen weten welke zeven-cijferige getallen u heeft?
Is there any possible way that I could know what seven digit numbers you have?
DutchDe Raad vraagt om precieze getallen waar alleen maar schattingen kunnen worden gemaakt.
Exact figures are requested for something that can only be estimated approximately.
DutchDus wat is de fysieke implicatie dan, zo belangrijk voor deze 20 getallen?
So what is the physical implication, though, relevant to those 20 numbers?
DutchMaar ze blijven slechts getallen. ~~~ Ze gaan geen organismen worden.
But they're just going to stay numbers; they're not going to become organisms.
DutchAls je wat dichterbij kijkt, kun je zien dat hij daadwerkelijk helemaal bestaat uit getallen.
When you step closer, you actually see that it is indeed all made up of numbers.
DutchAl die getallen bij elkaar optellen, en met een beetje geluk bij het antwoord uitkomen.
Add all those numbers together, and with any luck, arrive at the answer.
DutchIk denk dat de meeste genetici het ook niet begrijpen, maar zij produceren de getallen.
And I suspect most geneticists don't understand it either, but they produce the numbers.
DutchZoals al aan de Commissie visserij is uitgelegd, zijn deze getallen onjuist.
As has already been explained to the Committee on Fisheries, these figures are not correct.
DutchHet blijft maar doorgaan, rijen getallen waar je niks van begrijpt.
It goes on and on and on, all these values, all these numbers you don't know.
DutchLaten we zeggen ik wil getallen sorteren, als eenvoudig voorbeeld van wat ik gedaan heb.
Let's say I want to sort numbers, as a simple example I've done it with.
DutchEr is meer sprake van schijngevechten en fraaie getallen dan van feitelijke resultaten.
Further shadow boxing and fine-sounding speeches are more in evidence than actual results.
DutchEn snaartheorie suggereert dat deze 20 getallen iets te maken hebben met de extra dimensies.
And string theory suggests that those 20 numbers have to do with the extra dimensions.
DutchDan verzamel ik alle getallen op de klemborden die je hier ziet.
And then I compile all of these numbers on these clipboards that you see here.
DutchDe getallen zijn alarmerend: dagelijks sterven 3 900 kinderen door gebrek aan schoon water.
The figures are alarming: 3 900 children die every day because of a lack of clean water.
DutchNu, in snaartheorie, zijn alle getallen reflecties van de manier waarop snaren kunnen trillen.
Now in string theory, all the numbers are reflections of the way strings can vibrate.
DutchMijn wereld van woorden en getallen vermengen zich met kleuren, emoties en persoonlijkheid.
My worlds of words and numbers blur with color, emotion and personality.
DutchMaar één van hen heeft toevallig wellicht twee getallen in de juiste volgorde gezet.
But one of them, by luck, may put two numbers in the right order.
DutchEn van al deze getallen begin ik met slechts twee of drie variabelen.
And from all of these numbers, I start with only two or three variables.
DutchMisschien is er een andere manier om getallen te gebruiken als de basis voor ons ethisch kader.
Maybe there's another way that we can use numbers as the basis of our moral framework.