nizozemsko-anglicko překlad pro "gestorven"

NL

"gestorven" anglický překlad

volume_up
gestorven {příd. jm.}
EN
NL

gestorven {přídavné jméno}

volume_up
gestorven (také: dood, dode, overleden, dodelijk)
volume_up
dead {příd. jm.}
We hebben ontdekt dat een in België gestorven rund voor meelfabricage is gebruikt.
We discovered that a dead cow was used for meal in Belgium.
This is now regrettably as dead as a doornail.
Ik sluit af met te zeggen dat de doden niet tevergeefs mogen zijn gestorven.
I should like to conclude by saying that we should not let the dead die in vain.

Příklady použití pro "gestorven" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

DutchLaten wij vandaag de velen - - moedig of niet - - herdenken, die zijn gestorven.
Today, let us remember the many people – courageous and otherwise - who died.
DutchNa die tien tellen zullen wereldwijd tachtig mensen van de honger gestorven zijn.
When you end that count, 80 people in the world will have died of starvation.
DutchEr zijn natuurlijk reeds meer mensen gestorven door biociden dan door dolle koeien.
There are probably more people who have died from biocides than from mad cows.
DutchDe andere helft heeft één ouder omdat de andere ouder aan AIDS gestorven is.
The other half have one parent because the other parent has died through AIDS.
DutchAlleen in Litouwen al is een kwart van de kinderen in de goelags gestorven.
Lithuania alone saw a quarter of its sons and daughters perish in the gulags.
DutchIn mijn land zijn in 1997 6.000 mensen gestorven als direct gevolg van roken.
In my country 6 000 people died in 1997 as a direct consequence of smoking.
DutchAlleen vorig jaar al zijn in de arme landen minstens vijf miljoen mensen gestorven.
At least five million people died in the world's poor countries during last year alone.
DutchVele vrouwen en meisjes zijn gestorven als gevolg van deze schandalige politiek.
Many women and girls have died as a result of this outrageous policy.
DutchDaarnaast zijn er nog de tests op gestorven dieren en dieren met een verhoogd risico.
These are in addition to the tests on fallen animals and at-risk animals.
DutchIn tien jaar tijd zijn er twee miljoen kinderen gestorven door oorlog of door landmijnen.
In ten years, two million children have been killed in wars or by landmines.
DutchHij heeft ook gezegd: " Mijn vriend premier Yitzhak Rabin is voor de vrede gestorven ".
He also said, ' My friend, Prime Minister Yitzhak Rabin, died for peace! '
DutchDe helft van de kinderen in de klas heeft geen ouders omdat die aan AIDS gestorven zijn.
Half the children in this classroom have no parents because they've died through AIDS.
DutchHet is typerend voor de man dat hij is gestorven tijdens het uitvoeren van zijn vredestaak.
It is typical of the man that he died trying to fulfil his mission of peace.
DutchIk wil dat zij luisteren naar de moeder van Wang Nan, die gestorven is op het Tiananmenplein.
I want them to listen to the mother of Wang Nan, who died in Tiananmen Square.
DutchIemand wiens enige kind is gestorven... heeft niets meer te verliezen.
Someone who has seen the death of a single child now has nothing to lose.
DutchEnkele dagen geleden is er weer iemand gestorven en wel aan een amandelontsteking.
A few days ago, a second man died of tonsillitis of all things.
DutchDoor onzorgvuldig handelen zijn er diverse mensen gestorven aan de ziekte Creutzfeldt-Jakob.
Carelessness has led to the deaths of a number of people from Creutzfeldt-Jakob disease.
DutchEen kleine honderd mensen zijn gestorven en duizenden zijn besmet.
Nearly a hundred people have died, and thousands more have been infected.
DutchSinds de invoering van de sancties zijn een half miljoen kinderen gestorven.
Half a million have died since the introduction of sanctions.
DutchAlleen al dit jaar zijn er meer dan achthonderd mensen gestorven als gevolg van het brute geweld.
Over 800 people have died as a result of these brutal acts of violence this year alone.