nizozemsko-anglicko překlad pro "doorstroming"

NL

"doorstroming" anglický překlad

EN

NL doorstroming
volume_up
{de}

doorstroming (také: loop, stroom, stroming, doorstroom)
volume_up
flow {podstatné jméno}
Dit meet de bloed-doorstroming en daarmee de energiedoorvoer in de hersenen.
This measures dynamic blood flow and therefore energy flow within the brain.
Wat doe je aan dit soort verstoorde doorstroming?
What do you do when you have this sort of disrupted flow?
De doorstroming zal er misschien onder lijden, maar uiteindelijk zal iedereen er baat bij hebben wat de veiligheid betreft.
The general flow may suffer, but ultimately this will be to everyone's benefit in security terms.

Příklady použití pro "doorstroming" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

DutchAllicht moet de doorstroming op de vervoersroutes over land worden verbeterd.
There is no doubt that we need to relieve the congestion on land routes.
DutchDe Oostzee is onder andere ten gevolge van de lage doorstroming zeer kwetsbaar.
Partly because of the limited quantity of water flowing through it, the Baltic Sea is just such an area.
DutchToch zorgt het voor een grotere doorstroming, minder ongevallen, en een interessant model voor een sociale beweging.
But, of course, affords greater throughput, fewer accidents, and an interesting model of social movement.
DutchDat is de positieve bijdrage die Europa aan een vlotte doorstroming van de spoorwegnetwerken kan leveren.
This is a way in which the Union can benefit the railways, enabling trains to move freely across the European network.
DutchSta mij toe te besluiten dat ik onder de indruk ben gekomen van het verslag dat collega Müller heeft uitgebracht omtrent de trage doorstroming van de geldmiddelen.
In concluding, may I say that I was impressed by Mrs Müller's report on the slow pace at which funds are released.
DutchHet verslag dat we vandaag behandelen, beoogt de bevordering van centra voor het behoud van genetische hulpbronnen en een betere doorstroming van de kennis op Europees vlak.
The aim of the report we are considering today is to promote centres for the conservation of genetic resources and to facilitate information at a European level.