nizozemsko-anglicko překlad pro "accu"

NL

"accu" anglický překlad

NL

accu {de}

volume_up
1. generál
accu (také: verzamelaar, accumulator)
volume_up
accumulator {podstatné jméno}
Weggegooide batterijen en accu's worden heel langzaam afgebroken.
Discarded batteries and accumulators take a very long time to decompose.
Dat betekent niet alleen slechtere batterijen en accu's, maar ook lagere prijzen.
This will mean not only lower-quality batteries and accumulators, but also lower prices.
-- Tegenwoordig leven wij omringd door accu's en batterijen.
These days our lives are surrounded by accumulators and batteries.
accu (také: batterij, legbatterij)
volume_up
battery {podstatné jméno}
Weggegooide batterijen en accu's worden heel langzaam afgebroken.
Discarded batteries and accumulators take a very long time to decompose.
Dat betekent niet alleen slechtere batterijen en accu's, maar ook lagere prijzen.
This will mean not only lower-quality batteries and accumulators, but also lower prices.
Nothing wrong with the battery.
2. elektronika
accu (také: batterij, accumulator)
volume_up
battery {podstatné jméno}
Weggegooide batterijen en accu's worden heel langzaam afgebroken.
Discarded batteries and accumulators take a very long time to decompose.
Dat betekent niet alleen slechtere batterijen en accu's, maar ook lagere prijzen.
This will mean not only lower-quality batteries and accumulators, but also lower prices.
Nothing wrong with the battery.
accu (také: accumulator)
volume_up
storage battery {podstatné jméno}

Příklady použití pro "accu" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

DutchZe hebben in het verleden al gevlogen, maar zonder opslagmogelijkheid, zonder accu's.
They have flown in the past, but without saving capabilities, without batteries.
DutchDat betekent niet alleen slechtere batterijen en accu's, maar ook lagere prijzen.
This will mean not only lower-quality batteries and accumulators, but also lower prices.
DutchEr is een zonnepaneel op de achterkant, en er zitten accu's in de wielen.
There's a solar panel on the back, and there are batteries in the wheels.
DutchWeggegooide batterijen en accu's worden heel langzaam afgebroken.
Discarded batteries and accumulators take a very long time to decompose.
Dutch-- Tegenwoordig leven wij omringd door accu's en batterijen.
These days our lives are surrounded by accumulators and batteries.
DutchEn er is maar een doel, een maar, het bereiken van de volgende zonsopkomst voordat de accu's leeg zijn.
And there, there will be just one goal, just one: reach the next sunrise before the batteries are empty.
Dutch64 meter spanwijdte kan een piloot en de accu's dragen, het vliegt langzaam genoeg met aerodynamische efficiëntie.
64 meter wingspan to carry one pilot, the batteries, flies slowly enough with the aerodynamic efficiency.
Dutch-- Het probleem bij batterijen en accu's is vooral dat ze zware metalen bevatten, zoals kwik, lood en cadmium.
The main problem posed by batteries and accumulators is the fact that they contain heavy metals, such as mercury, lead and cadmium.
DutchWe zien dat deze accu's met name in de veiligheid- en vervoersector worden toegepast, bijvoorbeeld in vliegtuigen en treinen.
In particular, these accumulators are used in the security and transport sectors – in aeroplanes and trains, for example.
DutchHet grootste probleem in verband met batterijen en accu's is nu juist de aanwezigheid van de zware metalen kwik, lood en cadmium.
The key problem involving batteries and accumulators is precisely the presence of mercury, lead and cadmium, which are heavy metals.
DutchDat betekent dat de accu's gedurende de vlucht opgeladen worden, zodat we de nacht op de accu's doorkomen, en de volgende dag weer vliegen.
That means to load the batteries during the flight, in order to spend the night on the batteries, and fly the next day again.
Dutch-- Ik heb gestemd vóór de goedkeuring van een nieuwe Europese richtlijn inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's.
. I voted in favour of the adoption of a new European directive on batteries and accumulators and on the management of their waste.
DutchDeze accu's zijn gewild, omdat ze in hachelijke situaties bedrijfszeker functioneren, hetgeen de introductie van vervangende producten moeilijk maakt.
These accumulators are much sought-after for their operational reliability in critical conditions, which makes it difficult to introduce alternative products.
DutchIemand kan zich een knappe vrouw wensen, maar een of andere suffe verzameling regels om de manier te harmoniseren waarop wij met batterijen en accu's omgaan -- dat lijkt me sterk.
A woman may be desirable but another dopey set of rules for harmonising the way we deal with batteries and accumulators – I think not.
DutchIn de preambule van deze richtlijn staat: u201CHet is wenselijk de nationale maatregelen betreffende batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's te harmoniserenu201D.
In the preamble to this directive it states: 'It is desirable to harmonise national measures concerning batteries and accumulators '.
DutchHet fundamentele probleem van batterijen en accu's heeft niets te maken met energie, maar met de stoffen die ze bevatten: cadmium, lood en kwik.
The basic problem with batteries and accumulators has nothing to do with the energy they produce, but rather with the materials that they contain – cadmium, lead and mercury.
Dutch-- Voorzitter, het verslag inzake batterijen en accu's is in de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid met een grote meerderheid aangenomen.
. – Mr President, the report on batteries and accumulators has been adopted by a large majority in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety.
DutchAls werd onderzocht waar die metalen vandaan kwamen, kon worden vastgesteld dat ze afkomstig waren uit batterijen en accu's die op afvalbergen gestort waren.
By analysing the origin of these metals, it is possible to state conclusively that some of them come from batteries and accumulators that have been deposited in rubbish dumps.
DutchVoorts zal de capaciteitsvermelding op alle draagbare en autobatterijen en accu's uiterlijk 12 maanden na de datum van omzetting van de richtlijn worden ingevoerd.
The capacity labelling of all portable and automotive batteries and accumulators will be introduced no later than 12 months after the date of transposition of the directive.
DutchBijna elk element uit het periodiek systeem zit in zeewater Het zou dus mogelijk moeten zijn er waardevolle elementen uit te halen, zoals lithium voor lithium-accu's.
And there's just about every element of the periodic table in seawater. ~~~ So it should be possible to extract valuable elements like lithium for high-performance batteries.