nizozemsko-anglicko překlad pro "accreditatie"

NL

"accreditatie" anglický překlad

NL

accreditatie {de}

volume_up
accreditatie
volume_up
accreditation {podstatné jméno}
Het certificatiesysteem moet worden onderworpen aan verplichte accreditatie en continue controle.
The certification control system should be subject to compulsory accreditation and continuous monitoring.
Tenslotte, om de reeks goede adviezen af te sluiten, heb ik gesuggereerd dat de lidstaten nationale examens voor accreditatie inzake aanbestedingen zouden invoeren.
To complete the chain of good advice, I have suggested that Member States should establish national procurement accreditation examinations.
Met betrekking tot de andere punten die naar voren zijn gebracht, ben ik het eens met de opmerkingen over het belang van onafhankelijke accreditatie en certificering.
Regarding the other points raised, I agree with the comments on the importance of independent accreditation and certification.