německo-polsko překlad pro "zu"

DE

"zu" polský překlad

volume_up
zu {příd. jm.}
volume_up
zu {přísl.}
PL
volume_up
zu {předl.}
PL
volume_up
zu {spoj.}

DE zu
volume_up
{přídavné jméno}

Jemand nimmt also an, dass die Tatsache, dass jemand anders etwas gemacht hat, die Erlaubnis beinhaltet, das gleiche zu tun.
Na przykład reklamówka oznacza "parkometr nieczynny" i wszyscy wiemy, jak odczytać taki sygnał.
Das Behältnis fest verschlossen halten, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen.
Butelki: przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, w celu ochrony przed wilgocią.
Das Behältnis fest verschlossen halten, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen.
Pojemnik przechowywać szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią.
Lassen Sie die Verschlusskappe des Fertigpens aufgesetzt, um den Inhalt vor Licht zu schützen.
W celu ochrony przed światłem, wstrzykiwacz należy przechowywać zamknięty nasadką.

Příklady použití pro "zu" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

GermanInovelon kann zu Schwindelgefühl, Schläfrigkeit und verschwommenem Sehen führen.
Produkt Inovelon może wywoływać zawroty głowy, senność oraz niewyraźne widzenie.
GermanDiese Nebenwirkungen sind in der Gebrauchsinformation zu Cisplatin beschrieben.
Te działania niepożądane są opisane w ulotce dla pacjenta dotyczącej cisplatyny.
GermanAuch bei dieser hohen Dosis waren keine unerwünschten Re- aktionen zu erkennen.
Nie stwierdzono u niego działań niepożądanych związanych z podaniem dużej dawki.
GermanIn der Regel sind drei Dosen im Abstand von mindestens 4 Wochen zu verabreichen.
Pomiędzy kolejnymi trzema dawkami należy zachować odstęp co najmniej 4 tygodni.
GermanAm Abend bevor es losging las ich Stephen Hawkings „Der große Entwurf" zu Ende.
Wieczorem przed wyprawą, skończyłam czytać ''Wielki Projekt'' Stephena Hawkinga.
GermanZur genauen Abmessung ist ein gehäufter Messlöffel aus dem Behälter zu entnehmen.
Zaleca się pobranie czubatej łyżeczki z pojemnika i wyrównanie czubka np. nożem.
GermanUm das Risiko einer Reaktion an der Injektionsstelle zu vermindern, müssen Sie:
Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia reakcji w miejscu wstrzyknięcia, pacjent musi:
Germandie offiziellen Währungsreserven der Mitgliedstaaten zu halten und zu verwalten,
utrzymywaniu i zarządzaniu oficjalnymi rezerwami walutowymi Państw Członkowskich,
GermanWir beginnen, diese Signale, kulturell oder anders, als Erwachsene zu verlieren.
Zaczynamy wypierać te sygnały, poprzez kulturę lub w inny sposób, jako dorośli.
GermanStellungnahme zu geldpolitischen Instrumenten (CON/2006/49)Lettland, 23.10.2006,
Opinia w sprawie instrumentów polityki pieniężnej (CON/2006/49)Łotwa, 23.10.2006,
Germandes relativen Risikos (95 % KI) im Vergleich zu Plazebo Alle klinischen Frakturen
zmniejszenie ryzyka (95 % CI) vs placebo Nowe złamania kręgów widoczne w badaniu
Germangespritzt haben, kann Ihr Blutzuckerspiegel zu stark ansteigen (Hyperglykämie).
wystarczającej dawki stężenie cukru we krwi może zwiększyć się (hiperglikemia).
GermanEs ist daher nicht notwendig, die Plasmaspiegel von Levetiracetam zu überwachen.
Z tego względu nie ma potrzeby monitorowania stężenia lewetyracetamu w osoczu.
GermanDie Flasche fest verschlossen halten, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen.
Butelkę z lekiem przechowywać szczelnie zamkniętą, w celu ochrony przed wilgocią.
GermanIn der Originalverpackung aufbewahren um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen.
Przechowywać lek w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony tabletek przed wilgocią.
GermanDie Fertigspritze im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.
Przechowywać strzykawkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.
GermanDie Anwendung von Interferonen kann zu Abweichungen in den Laborparametern führen.
Ze stosowaniem interferonów związane są zmiany w wynikach badań laboratoryjnych.
GermanVerschärfung eines Warnhinweises zur Betonung, dass es bei Celecoxib bereits zu
wzmocnienie ostrzezenia w celu podkreslenia powaznych reakcji skórnych o skutkach
GermanJohn zog weg, und Michael auch, um Entwickler für Computeranimation zu werden.
Później John, i Michael też, zostali jednymi z wynalazców animacji komputerowej.
GermanKlicken Sie auf Internetoptionen, um das Dialogfeld „Internetoptionen“ zu öffnen.
Kliknij ikonę Opcje internetowe, aby otworzyć okno dialogowe Opcje internetowe.