německo-polsko překlad pro "lang sein"

DE

"lang sein" polský překlad

Viz příklady pro použití "lang sein" v kontextu.

Podobné překlady pro "lang sein" polsky

lang přídavné jméno
Polish
lang příslovce
Polish
langen sloveso
Sein podstatné jméno
sein sloveso
Polish
sein zájmeno
Polish

Příklady použití pro "lang sein" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

GermanMit diesem Adapter kann die Verkabelung 500 Meter statt 100 Meter lang sein.
Dzięki temu adapterowi przewody mogą mieć długość 500 metrów zamiast 100 metrów.
GermanBei jedem dieser Namen, die bis zu 32 Zeichen lang sein können, handelt es sich um eine SSID.
Each of those names, which can be up to 32 characters long, is an SSID.
GermanDer Mann, der sein Arbeitsleben lang versucht hatte, Staatenlosen zu helfen.
Facet, który próbował pomóc bezpaństwowcom całe swoje życie.
GermanMan kann niemandem sagen, er soll 15 Minuten lang kreativ sein und gründlich über ein Problem nachdenken.
Nie możesz komuś kazać być kreatywnym w 15 minut i dogłębnie przemyśleć problem.
GermanWebsite: Die URL Ihrer Website darf höchstens 255 Zeichen lang sein.
Witryna: adres URL witryny może mieć maksymalnie 255 znaków.
GermanÜberall sind schwarze Raucher und Schornsteine, die Röhrenwürmer haben, die bis zwei, drei Meter lang sein können.
Z górnych części rurkoczułkowców wyrastają te piękne czerwone pióropusze.
GermanAbhängig von Midspan und Kameratyp kann die gesamte Verbindung zwischen 200-400m lang sein.
W zależności od midspan oraz typu kamery, połączenie całkowite może mieć pomiędzy 200-400 metrów (656-1312 stóp).
GermanWenn eine Datei auf einem anderen Computer hinzugefügt wird, kann der Pfadname auf Ihrem Computer zu lang sein.
Dodanie pliku na innym komputerze może sprawić, że ścieżka na Twoim komputerze będzie za długa.
GermanIhre geheime Antwort muss mindestens fünf Zeichen lang sein.
Poufna odpowiedź musi mieć co najmniej pięć znaków.
GermanObwohl E‑Mail-Nachrichten beliebig lang sein können, ist E‑Mail eigentlich für die schnelle Kommunikation vorgesehen.
Choć wiadomość e‑mail może mieć dowolną długość, poczta e‑mail jest przeznaczona do szybkiej komunikacji.
GermanUm dem Euroraum beitreten zu können, muss der Wechselkurs der bisherigen Währung eines Landes zwei Jahre lang stabil gewesen sein.
Aby kraj mógł przystąpić do strefy euro, musi przez dwa lata utrzymywać stabilny kurs walutowy.
GermanIhre Nachricht kann maximal 30 Sekunden lang sein.
Maksymalna długość wiadomości to 30 sekund.
GermanDiese Erkrankung bleibt lebenslang bestehen, deshalb muss der Patient sein Leben lang behandelt werden.
To zaburzenie metaboliczne utrzymuje się przez całe życie pacjenta i z tego powodu także leczenie jest potrzebne przez całe życie.
GermanNachdem Elias aus Griechenland sein Leben lang in Griechenland gearbeitet hat, zieht er im Ruhestand nach Liechtenstein.
Elias, Grek, który przez całe życie pracował w Grecji, po przejściu na emeryturę przeprowadził się do Liechtensteinu.
GermanÜberall sind schwarze Raucher und Schornsteine, die Röhrenwürmer haben, die bis zwei, drei Meter lang sein können.
Wszędzie jest pełno kominów z czarnego dymu i takich, gdzie żyją rurkoczułkowce, które mogą mieć od 2,5 do 3 metrów długości.
GermanTitel können bis zu 255 Zeichen lang sein.
Tytuły mogą zawierać do 255 znaków.
GermanUnsere Internetadressen können manchmal sehr lang sein: „www.ecb.int/paym/sepa/benefits/consumers/html/index.en.html“ ist nur ein Beispiel.
Adresy URL stron EBC są czasami bardzo długie, np. www.ecb.int/paym/sepa/benefits/consumers/html/index.en.html.
GermanDie Menschen haben diese wunderbare Möglichkeit ergriffen, um wirklich den ganzen Tag lang in Kontakt zu sein, oder in allen möglichen Situationen.
Ludzie uzyskali tę niesamowitą możliwość bycia w kontakcie przez cały dzień i w każdego rodzaju sytuacji.
GermanLeben Sie lang und sein Sie erfolgreich.
German(Die Wartezeit sollte nicht zu lang sein, sodass nicht autorisierte Person keine Gelegenheit haben, auf Ihren Computer zuzugreifen.
Zaznacz pole wyboru Po wznowieniu wymagaj logowania, ustaw czas, po jakim ma się włączać wygaszacz ekranu, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

Jiná slova

German
  • lang sein

Více překladů v bab.la česko-anglickém slovníku.