německo-polsko překlad pro "ihr e mail"

DE

"ihr e mail" polský překlad

Viz příklady pro použití "ihr e mail" v kontextu.

Podobné překlady pro "ihr e mail" polsky

ihr zájmeno
Polish
E podstatné jméno
Polish
E.
Polish
Mail podstatné jméno

Příklady použití pro "ihr e mail" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

GermanKlicken Sie unter E-Mail auf Ihr E-Mail-Konto, und klicken Sie dann auf Eigenschaften.
Chociaż język angielski jest wyświetlany jako domyślny, aby go użyć, należy go najpierw wybrać.
GermanStellen Sie sicher, dass Ihr E-Mail-Client nicht zu oft den Eingang neuer Nachrichten überprüft.
Upewnij się, że klient poczty nie jest ustawiony do zbyt częstego sprawdzania nowej poczty.
GermanSie möchten, dass Ihr E-Mail-Programm geschützt ist.
Zależy Ci na tym, aby Twoja poczta e-mail była bezpieczna.
GermanIhr EMail-Anbieter sollte Ihnen diese Informationen geben können.
Zaznacz pole wyboru Zaloguj, używając bezpiecznego uwierzytelniania hasła, a jeśli to pole jest już zaznaczone, wyczyść je.
GermanWenn Ihr E-Mail-Programm das Einfügen oder Drag & Drop nicht unterstützt, senden Sie den Kontakt als Anlage.
Jeśli wklejanie lub przeciąganie nie działa w używanym programie poczty e‑mail, należy wysłać kontakt jako załącznik.
GermanWenn Ihr E-Mail-Anbieter POP3 unterstützt, können Sie Ihre alte Adresse sogar in Hotmail verwalten.
Jeśli dostawca Twojej poczty e-mail obsługuje protokół POP3, możesz nawet posługiwać się swoim dotychczasowym adresem w usłudze Hotmail.
GermanStarten Sie Ihr E-Mail-Programm, erstellen Sie eine neue Nachricht, und hängen Sie dann die gespeicherte Filmdatei an die Nachricht an.
Uruchom program poczty e‑mail, utwórz nową wiadomość, a następnie dołącz zapisany plik filmu do wiadomości.
GermanKlicken Sie unter E-Mail auf Ihr E-Mail-Konto, und klicken Sie dann auf Eigenschaften.
Kliknij kartę Serwery, a następnie w obszarze Serwer poczty wychodzącej zaznacz pole wyboru Serwer wymaga uwierzytelnienia.
GermanÖffnen Sie Ihr E-Mail-Konto, an das die Nachrichten weitergeleitet werden sollen, und öffnen Sie die Bestätigungs-E-Mail von Google Mail.
Otwórz konto e-mail, na które ma być przekazywana poczta, i znajdź wiadomość od zespołu Google Maila z prośbą o potwierdzenie.
GermanFalls Ihr E-Mail-Client hier nicht aufgeführt ist: Wir sind leider noch nicht in der Lage, bei der Konfiguration zu helfen.
Jeśli Twojego klienta poczty nie ma na liście poniżej, oznacza to niestety, że nie jesteśmy jeszcze w stanie pomóc przy jego konfigurowaniu.
GermanBevor Sie ein Konto hinzufügen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie über die Anmelde- und Serverinformationen für Ihr EMail-Konto verfügen.
Przed dodaniem konta należy upewnić się, że dostępne są informacje o logowaniu i serwerach dotyczące danego konta poczty e‑mail.
GermanAntivirensoftware prüft Ihren Computer auf Viren, die in Ihr E-Mail-Programm, das Betriebssystem oder in Dateien einzudringen versuchen.
Programy antywirusowe skanują komputer w poszukiwaniu wirusów próbujących dostać się do poczty e-mail, systemu operacyjnego czy plików.
GermanWenn Ihr E-Mail-Client häufiger als alle zehn Minuten neue Nachrichten abruft, kann es vorkommen, dass er wiederholt nach Ihrem Nutzernamen und Passwort fragt.
Jeśli klient poczty sprawdza nowe wiadomości częściej niż co 10 minut, może ciągle żądać podania nazwy użytkownika i hasła.
GermanUm sicherzustellen, dass Sie schnell benachrichtigt werden, können Sie die Nachrichten Ihres Nachrichten-Centers an Ihr E-Mail-Konto weiterleiten.
(Aby mieć pewność, że powiadomienia będą do Ciebie szybko docierać, swoje wiadomości z Centrum wiadomości możesz przekazywać na swoje konto e-mail).
GermanWenn Sie verhindern möchten, dass andere Benutzer auf Ihr E-Mail-Konto zugreifen, dürfen Sie Ihr Windows-Benutzerkonto nicht mit anderen Personen gemeinsam nutzen.
Aby uniemożliwić innym osobom dostęp do swojego konta w programie Poczta, nie udostępniaj swojego konta użytkownika Windows innym osobom.
GermanZum Beispiel kann Ihr E-Mail-Programm über "mailto:"-Links geöffnet werden und über "webcal:"-Links können Ereignisse zu Ihrem Kalender hinzugefügt werden.
Na przykład kliknięcie linku mailto: może spowodować otwarcie programu pocztowego, a linku webcal: – dodanie wydarzeń do programu obsługującego kalendarz.
GermanUm sicherzustellen, dass Sie schnell benachrichtigt werden, können Sie Ihre Nachrichten aus dem Nachrichten-Center an Ihr E-Mail-Konto weiterleiten.
Jeśli haker umieścił w Twojej witrynie złośliwe oprogramowanie, oznaczymy ją również jako zainfekowaną w naszych wynikach wyszukiwania, aby chronić innych użytkowników.
GermanFalls Ihr E-Mail-Client oder Gerät hier nicht aufgelistet ist, liegen uns noch keine Konfigurationshinweise vor, aber es wird empfohlen, die Hinweise für andere Clients auszuprobieren.
Jeśli Twojego klienta lub telefonu nie ma na liście poniżej, oznacza to, że jeszcze nie oferujemy instrukcji dotyczących jego konfigurowania.
GermanWenn Sie nicht genau wissen, welchen Typ von E‑Mail-Server für Ihr E-Mail-Konto verwendet wird, fragen Sie Ihren E‑Mail-Anbieter oder Internetdienstanbieter (Internet Service Provider, ISP).
Jeśli nie wiesz, na jakim typie serwera e‑mail znajduje się konto, sprawdź to u dostawcy usług e‑mail lub usługodawcy internetowego (ISP).
GermanWenn Sie sich dafür entscheiden, wird dieses Programm Ihr EMail-Standardprogramm, und zwar auch dann, wenn Sie zuvor ein anderes Standardprogramm ausgewählt haben.
Jeśli użytkownik odpowie twierdząco, program stanie się domyślnym programem poczty e‑mail, nawet jeśli wcześniej w oknie Ustaw programy domyślne wybrano innym program.

Jiná slova

German
  • ihr e mail

V česko-anglickém slovníku najdete více překladů.