německo-polsko překlad pro "hinzufügen"

DE

"hinzufügen" polský překlad

DE hinzufügen
volume_up
[hinzufügend|hinzugefügt] {sloveso}

hinzufügen (také: addieren, geben, zusetzen, dazugeben)
volume_up
dodać {doko. slov.}
Klicken Sie auf Weitere hinzufügen, wenn Sie eine weitere Sortierregel hinzufügen möchten.
Kliknij opcję +Dodaj kolejną, jeśli chcesz dodać kolejną regułę sortowania.
Sie können auch weiteren Text hinzufügen, der automatisch korrigiert werden soll.
Możesz również dodać możliwość automatycznej korekty innych rodzajów tekstu.
In folgenden Browsern können Sie zu Google ein Hintergrundbild hinzufügen:
Obraz tła można dodać do strony głównej Google w następujących przeglądarkach:.
hinzufügen (také: addieren, geben, beigeben, zusetzen)
Einem abgeschlossenen Datenträger können Sie keine weitere Dateien hinzufügen.
Do dysku sfinalizowanego nie można jednak już dodawać nowych plików.
Sie können die dort angezeigten Daten Ihren Datentabellen hinzufügen.
Zobaczysz informacje, które możesz dodawać do swojej tabeli danych.
Personen mit Bearbeitungsrechten können Dokumente zur Sammlung hinzufügen.
Osoba z prawami do edycji może dodawać do kolekcji dokumenty.
In Fotogalerie können Sie Ihre Fotos zu Panorama-Ansichten kombinieren, Bildunterschriften hinzufügen und Fotos bearbeiten.
W Galerii fotografii możesz łączyć zdjęcia w panoramy, dodawać podpisy i edytować zdjęcia.
Sie können den von ihnen freigegebenen Links Kommentare hinzufügen oder Webseiten freigeben, die Sie selbst finden.
Możesz dodać uwagi do udostępnionych łączy lub udostępnić znalezione strony sieci web.
Wenn Sie einen Glossarlink ohne Text hinzufügen, wird das Dialogfeld "Optionen" nicht mehr in Writer geöffnet
Okno dialogowe Opcje nie otwiera się w programie Edytor po dodaniu łącza do słownika, które nie zawiera tekstu
hinzufügen (také: anlegen, fügen, dazulegen, nachlegen)
hinzufügen (také: ergänzen)
volume_up
dopowiedzieć {doko. slov.}
hinzufügen (také: ergänzen)

Synonyma (německy) pro "hinzufügen":

hinzufügen

Příklady použití pro "hinzufügen" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

GermanFühren Sie im Dialogfeld Schnellinfo hinzufügen eine der folgenden Aktionen aus:
W oknie dialogowym Dodaj akcelerator wykonaj jedną z następujących czynności:
GermanKlicken Sie auf Ordner zur Bibliothek hinzufügen, und klicken Sie dann auf Weiter.
Kliknij opcję Dodaj foldery do biblioteki, a następnie kliknij przycisk Dalej.
GermanWeitere Informationen über das Hinzufügen von Fotos finden Sie im Nutzerhandbuch.
Więcej informacji na temat dodawania zdjęć można znaleźć w Przewodniku użytkownika.
GermanEinem Formular ein Design hinzufügenIn Google Docs arbeiten › Formulare.
Dodawanie motywu do formularzaPraca w Dokumentach Google › Formularze.
GermanMöglicherweise ist Favoriten durch Ziehen zur Liste hinzufügen nicht aktiviert.
Być może jest włączona funkcja Dodaj ulubione do listy podczas przeciągania.
GermanKlicken Sie im Netzwerk- und Freigabecenter auf Ein Gerät zum Netzwerk hinzufügen.
W obszarze Centrum sieci i udostępniania kliknij pozycję Dodaj urządzenie do sieci.
GermanWeitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen oder Entfernen eines Druckers.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dodawanie i usuwanie drukarek.
GermanWählen Sie den Kanal aus, für den Sie Programmlisten hinzufügen oder ändern möchten.
Wybierz kanał, dla którego program telewizyjny ma zostać dodany lub zmieniony.
GermanWenn Sie auf Versionen hinzufügen oder entfernen... geklickt haben, können Sie
Oto czynności możliwe po kliknięciu opcji Dodaj wersje lub zarządzaj nimi:.
GermanGeben Sie die folgenden Sites in das Feld Diese Website zur Zone hinzufügen ein:.
W polu Dodaj tę witrynę sieci Web do strefy wprowadź następujące witryny:.
GermanKlicken Sie auf Zu überwachenden Ordner hinzufügen, und klicken Sie dann auf Weiter.
Kliknij opcję Dodaj folder do oglądania, a następnie kliknij przycisk Dalej.
GermanEs wird erst richtig interessant, wenn wir auch die KI für den Unterkörper hinzufügen.
Naprawdę ciekawie będzie, gdy dodamy sztuczną inteligencję dla dolnej części ciała.
GermanMit den folgenden drei einfachen Methoden können Sie Messenger Freunde hinzufügen.
Oto trzy proste sposoby na dodawanie znajomych do komunikatora Messenger.
GermanWeitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen eines tragbaren Geräts.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dodawanie urządzenia przenośnego.
GermanWählen Sie das neue Farbprofil aus, und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
Zlokalizuj i wybierz nowy profil kolorów, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
GermanKlicken Sie im Dialogfeld Zur Medienbibliothek hinzufügen auf eine der folgenden Optionen:
W oknie dialogowym Dodawanie do biblioteki kliknij jedną z następujących opcji:
GermanAlle Übergänge, die Sie hinzufügen, werden auf der Übergangsspur der Zeitachse angezeigt.
Wszelkie dodawane przejścia są wyświetlane na ścieżce Przejście na osi czasu.
GermanKlicken Sie auf Verknüpfte IDs, und klicken Sie dann auf Verknüpfte ID hinzufügen.
Kliknij kolejno opcje Połączone identyfikatory, a następnie Dodaj połączony identyfikator.
GermanLinien, Pfeile und SkizzenZeichnungen › Elemente zu einer Zeichnung hinzufügen.
Linie, strzałki i bazgrołyRysunki › Dodawanie elementów do rysunku.
GermanElemente zu einer Sammlung hinzufügenVerwalten Ihrer Dateien › Über Sammlungen.
Zapisywanie dokumentówDokumenty › Tworzenie, edycja i formatowanie.