německo-polsko překlad pro "folgen aus"

DE

"folgen aus" polský překlad

DE folgen aus
volume_up
{sloveso}

volume_up
wynikać z {sl.} (czegoś)

Podobné překlady pro "folgen aus" polsky

folgen sloveso
Aus podstatné jméno
Polish
aus předložka
Polish

Příklady použití pro "folgen aus" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

GermanWählen Sie Textbearbeitung folgen aus, um die Eingabe zu sehen.
Aby zobaczyć wpisywany tekst, wybierz opcję Śledź edycję tekstu.
GermanWählen Sie Mauscursor folgen aus, um eine vergrößerte Version dessen anzuzeigen, auf das die Maus zeigt.
Aby zobaczyć powiększoną wersję obszaru wskazywanego przez mysz, wybierz opcję Śledź kursor myszy.
GermanWählen Sie die gewünschte Anzeigeauflösung aus und folgen Sie dann je nach Bedarf den weiteren Anweisungen.
Wybierz odpowiednią rozdzielczość wyświetlania, a następnie w razie potrzeby dokończ wykonywanie instrukcji.
GermanSie folgen aus der grundlegenden Theorie.
One wywodzą się z teorii fundamentalnej.
GermanWählen Sie in der Liste Überprüfungsmethode die Option Meta-Tag aus und folgen Sie dann den Anleitungen auf dem Bildschirm.
Wybierz opcję Metatag z listy Metoda weryfikacji, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
GermanWählen Sie Tastaturfokus folgen aus, um den Bereich anzuzeigen, in dem sich der Zeiger bewegt, wenn Sie die TAB-Taste oder die Pfeiltasten drücken.
Aby zobaczyć obszar, do którego przechodzi wskaźnik po naciśnięciu klawisza TAB lub klawiszy strzałek, wybierz opcję Śledź klawiaturę.
GermanWählen Sie im Druckerinstallations-Assistenten die Option Einen Netzwerk-, Drahtlos- oder Bluetoothdrucker hinzufügen aus, und folgen Sie dann den Schritten im Assistenten.
W Kreatorze dodawania drukarki zaznacz opcję Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth, a następnie postępuj zgodnie z poleceniami kreatora.