německo-polsko překlad pro "Feld"

DE

"Feld" polský překlad

DE Feld
volume_up
{střední rod}

1. fyzika

2. sport

Feld
volume_up
boisko {stř}
Sie waren knallharte Football-Player, die liebten, was sie taten und das war das Einschlagen von Schädeln und das Ausrenken von Schultern auf dem Football-Feld.
Byli twardzi, robili to, co kochali, rozbijali sobie czaszki i wybijali stawy na boisku.
Feld
Feld

3. ostatní

Feld (také: Acker, Gebietsteil)
volume_up
pole {stř}
Füllen Sie das Feld Betreffzeile sowie optional das Feld Hinweis aus.
Wypełnij pole Wiersz tematu oraz, opcjonalnie, pole Uwaga.
Daraufhin wird ein blaues Feld mit dem Namen der Sammlung im Suchfeld angezeigt.
W polu wyszukiwania zostanie wyświetlone niebieskie pole z nazwą kolekcji.
Über das Feld Suchen können Sie nur Text finden, der am Anfang eines Worts steht.
Pole wyszukiwania umożliwia tylko znalezienie tekstów występujących na początku słowa.
Feld (také: Bereich, Sparte)
Dieses Feld ist heute als Optogenetik bekannt.
Ta dziedzina nazywa się teraz "optogenetyka".
. ~~~ Der Bildungsweg ist ein Feld, an das die säkulare Welt wirklich glaubt.
Najpierw edukacja, która jest dziedziną, w którą świat świecki bardzo wierzy.
Die vergangenen drei Jahre haben einen riesigen Durchbruch in einem brandneuem Feld miterlebt.
Ostatnie trzy lata to wielki przełom w tej nowej dziedzinie badań.
Feld (také: Acker, Boden, Flur)
Die Entdeckung der hyperbolischen Ebene trieb ein mathematisches Feld voran, das man nichteuklidische Geometrie nennt.
Odkrycie przestrzeni hiperbolicznej zapoczątkowało dział matematyki zwany geometrią nieeuklidesową.

Příklady použití pro "Feld" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

GermanTippen Sie auf das Feld Kennwort, und geben Sie Ihr Windows Live-Kennwort ein.
Dotknij pola Password (Hasło) i wpisz swoje hasło dostępu do usługi Windows Live.
GermanDas Feld Suchenfiltert die aktuelle Ansicht entsprechend dem eingegebenen Text.
Czasami może być wymagana zmiana miejsca przechowywania plików na komputerze.
GermanBeachten Sie, dass Ihre Google Mail-Adresse weiterhin im Feld "Von" angezeigt wird.
Pamiętaj, że Twój adres Google Maila w dalszym ciągu będzie wyświetlany w polu Od.
GermanGeben Sie im Feld CD-Name einen Namen für die CD ein, und klicken Sie dann auf Weiter.
W polu Nazwa dysku CD wpisz nazwę dysku CD, a następnie kliknij przycisk Dalej.
GermanGeben Sie die folgenden Sites in das Feld Diese Website zur Zone hinzufügen ein:.
W polu Dodaj tę witrynę sieci Web do strefy wprowadź następujące witryny:.
GermanGeben Sie im Feld "Weiterleiten an:" die Domain an, an die weitergeleitet werden soll.
W polu "Przekieruj do:" wprowadź domenę, do której ma nastąpić przekierowanie.
GermanWählen Sie im Feld Ordner den Speicherort der Bilder aus, die Sie anzeigen möchten.
W polu Folder wybierz lokalizację obrazów, które mają zostać wyświetlone.
GermanGeben Sie in das Feld Unicode den vierstelligen Unicode-Wert für das gesuchte Zeichen ein.
W polu Przejdź do Unicode wpisz czteroznakową wartość Unicode poszukiwanego znaku.
GermanGeben Sie im Feld Framerate die Anzahl der Frames pro Sekunde für Ihre Einstellung ein.
W polu Szybkość klatek wprowadź liczbę klatek na sekundę dla tych ustawień.
GermanGeben Sie im Feld Name einen Namen für den Port ein, der Sie an seinen Zweck erinnert.
W polu Nazwa wpisz krótką nazwę przypominającą, do czego służy dany port.
GermanNotieren Sie sich das Anbruchdatum in das freie Feld jedes Etiketts und jeder Faltschachtel.
Datę otwarcia butelki należy zapisać na wolnej powierzchni etykiety i pudełka.
GermanDie Websiteadresse sollte im Feld Diese Website zur Zone hinzufügen angezeigt werden.
Adres witryny sieci Web powinien się pojawić w polu Dodaj tę witrynę sieci Web do strefy.
GermanKopieren Sie die Webadresse der Suchergebnisseite und fügen Sie sie in das Feld "URL" ein.
Skopiuj adres internetowy strony wyników wyszukiwania i wklej go w polu URL.
GermanGeben Sie in das Feld Dateiname einen Dateinamen ein, und klicken Sie dann auf Speichern.
W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
GermanGeben Sie im Feld Dateiname einen Namen für die Datei ein, und klicken Sie auf Speichern.
W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
GermanGeben Sie im Feld Planname einen Namen für den Plan an, und klicken Sie dann auf Weiter.
W polu Nazwa planu wpisz nazwę planu, a następnie kliknij przycisk Dalej.
GermanKlicken Sie auf Umbenennen, und geben Sie einen neuen Namen in das Feld "Neuer Name" ein.
Kliknij opcję Zmień nazwę, a następnie wpisz nową nazwę w polu Nowa nazwa.
GermanFall Sie wünschen, können Sie einen anderen Brancheneintrag in das Feld Auswahl eingeben.
W razie potrzeby możesz wybrać inne informacje o firmie w polu Uwzględnij.
GermanE-Mail: Hier können Sie eine E-Mail an die in das Feld "An" eingegeben Adressen versenden.
E-mail: umożliwia wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w polu ,,Do".
GermanIm Feld mit den Freigabeeinstellungen haben Sie folgende Möglichkeiten:
W oknie Ustawienia udostępniania możesz wykonywać następujące czynności:.