německo-polsko překlad pro "einfrieren"

DE

"einfrieren" polský překlad

PL
volume_up
einfrieren {tranz. sl.}
volume_up
einfrieren {intranz. sl.}

DE einfrieren
volume_up
[einfrierend|eingefroren] {sloveso}

einfrieren
volume_up
mrozić {sl.} (zamrażać)

Příklady použití pro "einfrieren" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

GermanNicht einfrieren, um eine Beschädigung der Fertigspritze mit Lösungsmittel zu vermeiden.
Unikać zamrażania z uwagi na ryzyko uszkodzenia ampułko- strzykawki.
GermanEin Lagern über 24 Stunden hinaus oder Einfrieren wird nicht empfohlen.
Nie zaleca się przechowywania leku powyżej 24 godzin ani zamrażania.
GermanNicht einfrieren, um eine Beschädigung der Fertigspritze zu vermeiden.
Unikać zamrażania z uwagi na ryzyko uszkodzenia ampułko- strzykawki.
GermanNicht einfrieren In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
GermanNicht einfrieren, um eine Beschädigung der Fertigspitze zu vermeiden.
Unikać zamrażania z uwagi na ryzyko uszkodzenia ampułko- strzykawki.
GermanDie zubereitete Lösung nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.
Nie przechowywać przygotowanego roztworu w lodówce lub zamrażarce.
GermanNicht im oder zu nah am Gefrierfach oder in unmittelbarer Nähe von Kühlelementen lagern.Nicht einfrieren.
Nie zamra a.Nie przechowywa wewn trz ani zbyt blisko zamra alnika lub elementu chłodz cego.
GermanDie Stabilität des Arzneimittels wird weder durch Einfrieren noch durch Lagerung im Kühlschrank beeinträchtigt.
Chłodzenie lub zamrożenie nie wpływają niekorzystnie na trwałość produktu.
GermanMan wird was auch immer es ist das einen einfrieren wird, abstumpfen wird und vor Zweifel oder Veränderung beschützt.
W rzeczywistości, to wcale nie sprawia, że stajemy się bardziej bezpieczni.
GermanNicht einfrieren und vor extremer Hitze schützen.
Unikać narażenia na działanie bardzo wysokiej temperatury.
GermanMan kann das halbe Herz einfrieren, es wächst nach.
nazwane axolotl które może regnerować swoje kończyny.
GermanBei +2°C bis +8°C (im Kühlschrank) Nicht einfrieren
Przechowywać w temperaturze 2°C – 8°C (w lodówce)
German(Um ein versehentliches Einfrieren zu verhindern, lagern Sie die Packung nicht in der Nähe des Gefrierfaches.)
(W celu uniknięcia przypadkowego zamrożenia, należy unikać przechowywania leku w pobliżu komory zamrażalnika).
GermanVermeiden Sie es, die Injektoren nahe am Gefrierfach des Kühlschranks zu lagern, um ein Einfrieren zu verhindern.
Należy unikać umieszczania wstrzykiwaczy w lodówce w pobliżu komory zamrażarki aby zapobiec zamrożeniu leku.
GermanNicht einfrieren und vor extremer Hitze schützen.
Chronić przed zamrożeniem i nadmiernym ogrzaniem.
GermanNicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
GermanNicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
GermanIm Kühlschrank lagern (2°C – 8°C) Nicht einfrieren
Przechowywać w lodówce (2°C– 8°C).
German. ~~~ Man wird was auch immer es ist das einen einfrieren wird, abstumpfen wird und vor Zweifel oder Veränderung beschützt.
Stajemy się wszystkim tym, co nas usztywnia i znieczula i chroni przed zwątpieniem i zmianą.
GermanWenn man Saatgut für lange Zeit aufbewahren und sie den Pflanzenzüchtern und Forschern zugänglich machen will, dann muss man sie trocknen und einfrieren.
Niestety, takie banki nasion na całym świecie lokowane są w budynkach co jest niebezpieczne.