maďarsko-anglicko překlad pro "vall"


Nechceš hledat váll
HU

"vall" anglický překlad

Příklady použití pro "vall" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

HungarianDenningsre vall kérdezte Kinderman , hogy az M utcai bárokat látogatta?
Was it also like Mr. Dennings, asked Kinderman; to frequent the bars on M. Street?
Hungarian- Átnyúlt a keskeny, csontos váll fölött, és kinyitotta a vezető felőli ajtót.
He reached over the narrow, bony shoulder and unlocked the driver’s door.
HungarianHárom bérgyilkos, vélhetően arra az esetre, ha a reggeli merénylet kudarcot vall.
Three shooters, possibly hired to kill Palmer in case the breakfast attempt failed.
HungarianElismerem, ez egy kicsit szűklátókörűségre vall, de a mi egyházunk már csak ilyen.
It's a little shortsighted, I'll admit, but our Church is like that sometimes.
Hungarian- Ez nagyon is Gandalfra, a Szürkére vall: olyan előzékeny, olyan nyájas.
'Very much in the manner of Gandalf the Grey: so condescending, and so very kind.
HungarianAz Íjász ezzel átnyújtotta a fogoly egyik váll-lapját, majd az aktatáskát.
The Archer handed over one of the man's shoulder boards, then a briefcase.
HungarianA terjedelmes pocakhoz széles váll társult, ami miatt inkább erősnek, mint kövérnek látszott.
A broad belly matched broad shoulders to make him look massive rather than fat.
HungarianMindez rossz tervezésre vall, és véleményem szerint az egész már csak puszta formalitás.
This all smacks of bad planning, and it is now a formality, in my opinion.
HungarianEz mégis inkább, arra vall, hogy valami' titkos lépcsőt, vagy hasonlót kerestek.
That looks more as though they were looking for a secret staircase, or something of that kind.'
HungarianEzért hasznos lenne meghallgatni, milyen nézetet vall Barroso úr Eritrea államról.
It might therefore be useful to hear Mr Barroso's view on the state of Eritrea in particular.
HungarianAz Írás ugyanis azt mondja: Senki nem vall szégyent, aki benne hisz.
For the scripture saith: Whosoever believeth in him shall not be confounded.
HungarianTudta, hogy bizonyos értelemben ez korlátoltságra vall, de nem érdekelte.
He'd once tried to teach her how to use them, but she'd refused even to touch the things.
HungarianSzéles váll, hosszú karok, mézszínű bőre csaknem teljesen szőrtelen.
Broad shoulders and overlong arms, the honey-coloured skin almost hairless.
HungarianEgyenruhás rendőr várta itt őket, mégpedig magas rangú a kék ingen lévő váll-lap alapján.
In it was a uniformed police officer, a se-one, judging by the braid on his blue blouse.
HungarianEzután már csak a váll hátulsó része volt hátra, innen is lepattant pár érme.
Back of shoulders, coins dancing away to bounce across the floor.
HungarianAztán elérték a golyók felső comb, ágyék, lép, váll, arc és szív.
Then theA struck him: upper thigh, groin, spleen, shoulder, cheel and heart.
HungarianHa megpróbálja, és kudarcot vall, Miskin és Lazarev kinyitják a szájukat.
If he tries and fails, Mishkin and Lazareff could open their mouths.
HungarianMindenesetre semmi nem vall arra, hogy őt kapcsolatba lehetne hozni a gyilkossággal.
Well, there doesn't seem anything to connect her with the crime.
HungarianNem csak hogy hibátlan, hadnagy úr, hanem... határozottan egyéni stílusra vall.
It's not just flawless, Lieutenant, it's--- well, it's got a definite style that's very individual.
HungarianMartel nem akar nyíltan szembeszállni veled, pedig ez nem rá vall.
Martel doesn't want to face you directly, and that's not really like him.