maďarsko-anglicko překlad pro "udvariasság"

HU

"udvariasság" anglický překlad

volume_up
udvariasság {podstatné jméno}

HU udvariasság
volume_up
{podstatné jméno}

udvariasság
volume_up
civility {podstatné jméno}
Amikor a konzul visszajött, maga volt a megtestesült udvariasság.
When the consul returned, he was all civility and understanding.
Végül mégis annyira felébredt benne az udvariasság, hogy érdeklődött Eliza családjának hogyléte felől.
At length, however, his civility was so far awakened as to inquire of Elizabeth after the health of her family.
Azt mondta, hogy aki átlépi az udvariasság határát, és primitíven viselkedik, az a lehető legkomolyabb következményekkel számolhat.
Any student who crossed the line, hed said, between civility and rudeness of any kind could expect serious consequences.
volume_up
courtesy {podstatné jméno}
Ám az tetszett, ahogy mondta: a pont, ahol az érettség és az udvariasság ölelkezik.
But I liked her words: A place where serenity and courtesy connect.
- Kedvesség, udvariasság, jó cselekedetek, ehhez hasonlók.
Kindness, courtesy, good works, that sort of thing.
Ha a szerelem kilobban, az udvariasság még mindig ott van."
The words are his: Love may fail, but courtesy will prevail.
udvariasság
volume_up
politeness {podstatné jméno}
A hangszórók parancsukat kedélyes, zenés udvariasság fátylába burkolták.
The loud speakers veiled their commands in a genial and musical politeness.
Darcy maga a megtestesült udvariasság - jegyezte meg Elizabeth mosolyogva.
Darcy is all politeness, said Elizabeth, smiling.
Az udvariasság élő szobra mindössze egyszer ásított, akkor is illedelmesen eltakarta a száját.
The picture of politeness, he only yawned once, demurely covering his mouth.
udvariasság (také: gondozás, kezelés, figyelem, figyelmesség)
volume_up
attention {podstatné jméno}
udvariasság (také: lovagiasság, lovagi rend)
volume_up
chivalry {podstatné jméno}
volume_up
complacency {podstatné jméno}
udvariasság (také: bátorság, lovagiasság, hősiesség)
volume_up
gallantry {podstatné jméno}
Végül Bittem meghajolt; mozdulatában keveredett a lagymatag udvariasság és a könnyed felületesség.
At last Prince Bittern performed a bow, combining half-hearted gallantry with a trace of airy condescension.
udvariasság (také: modor, viselkedés, jólneveltség)
volume_up
manners {pomn.}
Udvariasság, modor nélkül végzi ezt a munkát, beavatkozik a vitákba, és soron kívül felszólal.
He does this job without politeness, without manners, he interferes in debates and speaks out of turn.
- Hiszen az udvariasság is így kívánja!
It is only good manners!
udvariasság (také: barátságosság, jó szomszédság)
volume_up
neighbourliness {podstatné jméno}
volume_up
urbanity {podstatné jméno}

Příklady použití pro "udvariasság" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

HungarianThorne várt addig, ameddig az udvariasság parancsolja, aztán ment tovább a nagy szobába.
Thorne waited for a respectful interval and then he went into the great room.
HungarianEgy időre eltűnt minden alázatosság, sőt még a szertartásos udvariasság is.
Servile and even ceremonial forms of speech had temporarily disappeared.
HungarianMeghajoltam, és amennyire az udvariasság keretei engedték, gyorsan lehátráltam a csapdaajtóról.
I bowed and backed away as quickly as was polite, getting off that trapdoor.
HungarianEzt nem csupán az udvariasság mondatja velem: őszinte elismeréssel adózom a Parlament által végzett kemény munka előtt.
I am not just being courteous: it is sincere recognition of Parliament's hard work.
HungarianMire jó az udvariasság és az alázat egy ilyen felfuvalkodott kutyával szemben, mikor a síkság tele van indiánokkal?
Why remain polite and servile toward this over-proud dog when the plains are full of Indians?
HungarianAz elemi udvariasság megkívánta, hogy végighallgassa a lényt és ha kell, megváltsa kínjaitól.
It would only be polite to listen to the creature -- and be ready to put him out of his misery if he asked the favor.
HungarianIgyekeztem az udvariasság látszatát fenntartva érdeklődni.
I strove to appear merely politely interested.
HungarianTudod, hogy erős oldalam az udvariasság.
Pretending happens to be one of my strong suits.
Hungarian- Belőled aztán hiányzik az udvariasság minden formája!
Hungarian- Hát ezt örömmel hallom, gyermekem - mondta Caroline Amory -, bár az a gyanúm, hogy főleg az udvariasság szól belőled.
It's really very sweet of you to say that, my dear, said Caroline Amory, though I'm sure you're only being polite.
HungarianA régi Elliott - féle kedvesség és udvariasság.
The old Elliott eloquence, Wyatt asked.
HungarianA druida robotok elleni harcának izzó vadságát váratlanul nyugodt, valahogyan ördögi udvariasság váltotta fel.
The savagery of the druid's fight with the drones had been unexpectedly replaced by a calm, and somehow sinister, playfulness.
HungarianMindig az udvariasság a legjobb politika.
Hungarianvan benne annyi udvariasság, hogy megcsinál vmit
HungarianMichael mindenben a feleségéhez igazodott, aztán mégis felállt nagy kelletlenül, mert ezt diktálta az udvariasság.
Michael was taking his lead from Rowan, but then he reluctantly stood up, because Rowan or no Rowan, it was the courteous thing to do.
HungarianArra gondoltam, az udvariasság kedvéért iszom egy kortyocskát, aztán elhúzom innen a csíkot, amilyen gyorsan csak lehet, és vissza se térek többé.
I was thinking I'd take just a little sip to be mannerly and then get my ass out of there as fast as I could and never come back.
HungarianMicsoda udvariasság!
HungarianEz meglehetősen hosszú történet, és nem is érdekelne téged felelte a harcos majdnem nyersen, mire Flick rögtön azt hitte, hogy áthágta az udvariasság határait.
It's a rather long story you would not be interested, replied the other almost sharply, immediately causing Flick to believe he had overstepped his bounds.
HungarianMég mindig úgy tűnik, hogy amikor a nők szerepéről és a politikai életben viselt helyéről a nagy viták kerülnek sorra, a modortalanság gyakran az udvariasság elé kerül.
It still seems to be the case that, when big debates are taking place on the role and position of women in political life, boorish behaviour very often still gets the better of courteousness.